• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Вторник 16 Юли 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

FCE CAE CPE

ACC предлага целогодишна подготовка за сертификатни изпити на Университета Кеймбридж.

 

FCE отговаря на ниво В2 или високо средно по европейската езикова рамка. Курсът дава отлична основа и след успешното му завършване може да се започне подготовка за CAE, TOEFL, IELTS. Следвашият B2/FCE курс започва през Октомври 2017.

 

CAE отговаря на ниво C1 или напреднало по европейската езикова рамка. Изпит взет с оценка над C или 60% води до придобиване на доживотен сертификат за владеене на английски език на ниво C1. Редица компании в България и чужбина признават CAE. Успешно взет сертификат с оценка над В или 75% се признава и за прием в редица европейски университети. Оценка над А или 80% покрива изискванията за владеене на английски език в европейските университети. От положилите изпита за 2013-2014 АСС курсисти, 78% получиха сертификати за владеене на английски на ниво C1/C2 и 22% за ниво B2. Следвашият CAE курс започва на 2 Октомври 2018Заявка за записване.

 

CPE отговаря на най-високото ниво C2 по европейската езикова рамка. Изпит взет с оценка над C или 60% води до придобиване на доживотен сертификат за владеене на английски език на ниво C2, което гарантира свободно владеене на езика на професионално ниво. Редица компании в България и чужбина признават CPE. Успешно взет сертификат с оценка над В или 75%, покрива изискванията за владеене на английски език на европейските университети. До този момент успеваемостта на положилите CPE изпита възпитаници на ACC е 100%. Следвашият CPE курс започва на 4 Октомври 2018Заявка за записване.

 

Ученик на годината

pepiЗапознайте се с курсистите на ACC постигнали успехи през последната година

 Виж повече

Ученик на месеца

sep 16Запознайте се с курсистите на ACC постигнали успехи през последния месец

 

Виж повече

Медии

clip