• Duration 100 hour
 • Lectures 0
 • Skill level Fullstack
 • Quizzes 0
 • Pass parcentages 80
 • Certificate No
 • ACC

  ACC

 • Category:

  Web Development

840 лв.
 • 50 enrolled students
 • english

От март 2016 година, College Board промени формата на изпита SAT. Следващият Redesigned SAT курс ще започне на 25-ти Септември 2020 година. Заявка за записване може да попълните тук. За повече подробности - позвънете на 0877 550860.

SAT
Очаквайте скоро

Следващите SAT курсове ще започнат на 22-ри и 26-ти Септември 2021 година.

Описание

Кои са основните промени в новия SAT?

1. Езикова част (Evidence Based Reading and Writing) – Намалява фокусът върху речниковия запас на кандидата. Изцяло са премахнати въпросите от типа Sentence Completion, а въпросите в секцията Reading които зависят силно от речниковия запас са по-малко. Новост е тестването на пунктуация и стил в частта Writing, като често пъти въпросите от пунктуация затрудняват дори най-добрите кандидати. Като цяло сложността на изпита леко намалява.

2. Математика – Разделена на две секции – със забранено и разрешено използване на калкулатор. Всяка от тях съдържа както Multiple Choice въпроси, така и такива с отворен отговор. Фокусът е изместен по-далече от Геометрията и по-близо до Алгебрата и Анализа. Тестват се някои области, незалегнали в предишния вариант на изпита, като тригонометрия и комплексни числа. Като цяло сложността на изпита леко нараства.

3. Общ резултат – досега общият резултат на SAT варираше между 600 и 2400 точки, като всяка от секциите Critical Reading, Writing Skills(заедно с есето) и Math носеше между 200 и 800 точки. В Redesigned SAT общият резултат е между 400 и 1600 точки (200 до 800 точки за всяка от секциите Math и Evidence-Based Reading and Writing). Есето става по желание и ще се оценява отделно, като тази оценка няма да влиза в общата.

На първите за България сесии през Май и Юни 2016та година, кандидатите от ACC постигнаха среден резултат от 1381 точки.

4. Времетраене и брой въпроси

 • Reading

  65 мин - 52 въпроса

 • Writing and Language

  35 мин - 44 въпроса

 • Speaking

  80 мин - 57 въпроса

 • Essay

  50 мин - 1 въпрос

Тук времетраенето и броя въпроси като цяло се запазва, като изключим по-дългото време за писане на есе. Крайно недостатъчните 25 минути за написването на смислено есе бяха една от основните критики към предишния вариант на теста.

5. Формат на Есето – освен по-дългото време за писане, форматът на есето коренно се променя. В новия тест, задачата се състои в прочит на текст, анализ и създаване на текст. Всяка от трите компоненти – Reading, Analysis и Writing получава оценка от 1 до 4 и съответно есето получава оценка между 3 и 12.

6. Не се отнемат точки за грешни отговори – В стария вариант на теста, за всеки грешен отговор (без част от едната математическа секция) се отнемаше по четвърт точка. В новия SAT това наказание се премахва.

7. Много по-голям брой резултати и подрезултати –  Университетите ще получават много по-голям брой и разнообразни подрезултати, които да спомогнат за по-точната преценка на качествата на кандидатите. Например, кандидатите ще получават отделни резултати между 1 и 15 точки в следните подраздели – Expression of Ideas, Standard English Conventions, Relevant Words in Context, Command of Evidence, Heart of Algebra, Passport to Advanced Mathematics и Problem Solving and Data Analysis. 

Curriculum

 • Урок 1

  Какво ще научим в урок 1

 • Урок 2

  Какво ще научим?

 • Урок 3

  Какво ще научим?

Instructors

Abida Eric

Abida Eric

Asst. Professor

Abida Eric

Abida Eric

Asst. Professor

Ивайло Савов

Ивайло Савов

Преподавател

Ивайло Савов

Ивайло Савов

Преподавател

Ивайло Савов

Ивайло Савов

Преподавател

Ивайло Савов завършва магистърската си степен в University of Notre Dame, USA. Като асистент той води упражнения и лекции на американски студенти. В ACC Ивайло Савов работи като маркетинг специалист и преподава TOEFL, SAT, GMAT и GRE курсове.

0 Reviews

Write a Review

Call Now Button