FCE – Информация за изпита

Изпитите на Кеймбридж са надеждно доказателство за владеене на английски език.

FCE е първият сертификат на Кеймбридж, който Ви дава достъп до множество университети и е признат от работодатели от частния и публичен сектор в целия англоезичен свят. Сертификатът е за владеенето на езика и  важи за цял живот.

В Европа, FCE отговаря на ниво B2. Изпитът е доказателство, че можете да комуникирате уверено на английски език, както писмено така и устно. Ако не сте сигурни кой изпит е подходящ за Вас, можете се подготвите с много примерни тестове и изпити по време на периодите за регистрация. Този тест ще определи Вашето ниво на английски и ще Ви насочи към подходящия за Вас изпит на Кеймбридж.

 B2 е подходящ за:

 • Учащи, които могат да общуват в ежедневни разговори във сферата като учене и бизнес например.
 • Кандидати, които искат да обогатят своя речник.
 • Да можете да учите или да работите в англоговоряща среда.
 • Туристите в чужбина.
 • B2 First е полезна подготовка за всеки, който желае да вземе C1 Advanced и C2 Proficiency на по-късен етап.
 • Важно е за всеки, който иска да работи или да учи в чужбина.

Формат на изпита

Изпитът тества четирите езикови умения – слушане, говорене, четене и писане. Те включват набор от задачи, които оценяват Вашата способност точно и ефективно да използвате езика в различни ситуации и теми.

Четене: (1 час 15 минути)

 • 7 части/52 въпроса
 • Оценка (%): 40%
 • Цел: Показва, че можете да се справите с различни видове текст като художествена проза, вестници и списания. Тестват се способностите Ви в употребата на английски език чрез различни упражнения, които показват колко добре можете да използвате английската граматика и лексика.

Писане: (1 час 20 минути )

 • 2 части
 • Оценка (%): 20%
 • Цел: Трябва да напишете два отделни текста, например писмо, описание или есе.

Слушане: (около 40 минути)

 • 4 части/30 въпроса
 • Оценка (%): 20%
 • Цел: Тества способността Ви да следите и разбирате набор от устно представени материали като интервюта, радио излъчвания, презентации, разговори.

Говорене: (14 минути за всеки кандидат)

 • 4 части
 • Оценка (%): 20%
 • Цел: Тества способността Ви да комуникирате ефективно в реални ситуации. Устният изпит се провежда по двойки с още един кандидат.

Оценяване и сертификати

Резултатите се обявяват приблизително два месеца след датата на писмения изпит. Сертификатите се изпращат на успешно преминалите кандидати приблизително месец след излизането на резултатите

Вашият резултат е базиран на петте компонента на изпита и се изразява в проценти между 0 и 100. Вашата оценка зависи от резултата, който сте постигнали:

ОценкаРезултатНиво по Европейската Езикова Рамка
A80–100% (180 – 190 точки)C1
B75–79% (173-179 точки)B2
C60–74% (160 – 172 точки)B2
CEFR Level B145–59% (140 – 159 точки)B1

Разширено сертифициране

Разширеното сертифициране цели да даде на кандидатите допълнително признание за езиковите умения, които са демонстрирали по време на изпита.

 • First Certificate in English – Level C1 – Най-добрите кандидати понякога показват знания над ниво B2. Ако получите оценка А на изпита си, ще получите сертификат, посочващ, че сте демонстрирали езикови знания на ниво С1.
 • First Certificate in English – Level B2 – Ако получите оценка В или С от изпита си, ще получите сертификат FCE на ниво B2.
 • Level B1 certificate – Ако представянето Ви е под ниво B2, но оценката Ви попада в рамките на ниво В1, ще получите сертификат, посочващ, че сте демонстрирали езикови знания на ниво B1.

Източници: 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first-for-schools/

https://en.wikipedia.org/wiki/B2_First

Call Now Button