• default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Събота 10 Апр 2021
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ACC Консултиране

За всички свои курсисти, ACC предлага безплатна помощ при подготовката на документи за кандидатстване в международни университети - избор на специалност и университет, кореспонденция, мотивационно писмо, есета и други. Наша основна цел е кандидатстването с ACC да протича гладко, в срок и при спазване на академичните норми за честност и почтеност.

Според това дали искате да продължите образованието си в американски, международен-европейски или български университет, в ACC може да намерите отговор на следните въпроси:

Ако искам да кандидатствам в американски или международни-европейски университети за бакалавърска или магистърска степен:

 • Как мога да намеря американски или международни-европейски университети, които предлагат стипендии за чуждестранни студенти?
 • Как да подбера университетите, в които да кандидатствам?
 • Как мога да науча повече за различните специалности и възможностите за реализация, които те предлагат?
 • Кога трябва да започна да подготвям кандидатурата си, за да спазя крайните срокове на университетите?
 • Какви изпити трябва да положа и как мога да се подготвя успешно за тях?
 • Какви допълнителни материали да прибавя, за да се отлича от останалите кандидати?

Ако искам да кандидатствам с английски език в български университет:

 • В кои университети мога да кандидатствам с изпит по английски език?
 • Какво точно се изучава в дадена специалност? Например каква е разликата между Английска филология и Приложна лингвистика или Бизнес администрация и Бизнес икономика?
 • Ще отговори ли дадена специалност на моите интереси и очаквания?
 • Какви преспективи за професионално и академично развитие преглада дадена специалност? Какви възможности за специализации ми се предоставят?
 • Каква работа мога да си намеря, след като завърша дадена специалност?
 • Как по време на следването да избера втора специалност, така че максималко да увелича конкурентноспособността си на пазара на труда?

Ученик на годината

pepiЗапознайте се с курсистите на ACC постигнали успехи през последната година

 Виж повече

Ученик на месеца

sep 16Запознайте се с курсистите на ACC постигнали успехи през последния месец

 

Виж повече

Медии

clip