• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Събота 10 Апр 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Курсове за възрастни

 

АСС предлага обучение за студенти и работещи във всички нива от А1(начинаещи) до C1(напреднали). ACC прилага иновативни методи на преподаване, които неизменно водят до високи резултати.  Ние следваме интерактивен подход, базиран на дискусията.  Курсистите ни усвояват живия език. Групите ни са малки, за да могат нашите преподаватели да обръщат индивидуално внимание на всeки. По този начин комбинираме предимствата на груповата дискусия с индивидуалния подход. ACC активно избягва механични упражнения в полза на комуникация в реално време и работа в група чрез различни комуникативни задачи като ролеви игри, дискусии и симулации.

Ниво брой курсисти хорариум посещения седмично Цена

Elementary -

Upper

Intermediate

малки групи, 6-8 човека 120 учебни часа 2 пъти по 4 учебни часа (40 мин.) 680 лв.

 Ако желаете да зададете въпроси или да заявите участието си в някой от курсовете - използвайте бързата форма за въпроси и записвания.

Ученик на годината

pepiЗапознайте се с курсистите на ACC постигнали успехи през последната година

 Виж повече

Ученик на месеца

sep 16Запознайте се с курсистите на ACC постигнали успехи през последния месец

 

Виж повече

Медии

clip