PET-Сертификатен изпит

PET-Сертификатен изпит

РЕТ е сертификатен и международно признат изпит за ученици на “University of Cambridge”. Тестът съответства на ниво В1 от Европейската […]

 ГРЕ Обучение (GRE)

ГРЕ Обучение (GRE)

Какво е ГРЕ Обучение (GRE)? GRE е стандартизиран тест, който е за прием в много висши учебни заведения в САЩ, […]

Call Now Button