GMAT Изпит

GMAT е абревиатура за Graduate Management Admissions Test – това е стандартен компютърен изпит за следдипломно усъвършенстване, в сферата на бизнеса и мениджмънта. Той цели да проследи какво е нивото на курсистите, на база езикови познания, математически умения и аналитична мисъл. 

По време на GMAT подготовката, курсистите усвояват най-различни математически умения, подобряват аналитичната си мисъл и се сблъскват с реални събития, които могат да се срещнат в мениджмънта и управлението. 

В годината можете да се явите не повече от седем пъти на GMAT, но с интервал минимум 16 дни между всеки. Бизнес училищата използват теста, като критерий за прием в широк спектър от програми за мениджмънт, включително Магистър по счетоводство и магистър по мениджмънт.

Какъв е изпитният формат?

Изпитният формат на GMAT се осъществява изцяло на английски език, тъй като се използва в международни университети и компании. Изпитът е разделен на четири главни секции. Всяка от тях има различно времетраене на теста. Общата продължителност е три часа и седем минути:

  • Analytical Writing Assessment – от кандидатите се иска да напишат есе, според което ще се оцени аналитичната им преценка. Точките, които се дават в тази секция са от 0 до 60. Като с 0 точки, изпитваният се е представил много зле, а с 60 точки, отлично; 
  • Integrated Reasoning – тук изпитът се провежда чрез тест от затворен тип (въпроси с подточки). Той съдържа дванадесет въпроса, които изискват от курсиста да може да разчита диаграми, да прави сравнения и да извлича необходимата информация от графики и таблици. Тук точковата система е от 0 до 8 точки. Средният брой точки в тази секция е 6 точки;
  • Quantitative Section – тази секция има тридесет и седем математически въпроса. Изисква се високо ниво на математически познания;
  • Verbal Section – тук има четиридесет и един езикови въпроса, които са разделени в три категории – четене, критично мислене,а третата категория изисква да покаже какви са уменията на изпитвания да представи доводи за поддържане или отхвърляне на дадена теза.

Как се оценяват отговорите от теста GMAT?

Всеки кандидат решава теста на компютър, като устройството задава различни въпроси, които се степенуват по сложност. Първо се започва с най-лесните и при правилно даден отговор, нивото на трудност се повишава. 

От тук идват и броят точки, които всеки кандидат получава. Колкото по-високо е нивото на един въпрос, толкова повече точки дава този въпрос или иначе казано, най-лесните въпроси дават най-малък брой точки, а най-трудните дават двойно повече точки. 

По тази логика, дори да дадете повече верни отговори при лесните въпроси не значи, че тестът ще бъде преминат успешно и обратното. Ако не отговорите вярно на всички трудни въпроси, ще бъдете съкратени. 

Целият алгоритъм на теста е създаден така,че общият брой точки да даде вашата крайна оценка. За да бъде успешно преминат изпитът, оценката трябва да бъде на или над 4,5.

Скала за оценяване на GMAT

От скоро, висшите училища по бизнес и мениджмънт, започват да приемат кандидати с GMAT и GRE (Graduate Record Examinations). Вторият тест служи за допълнение към основния изпит или иначе казано, използва се от висшите училища за определяне нивото на знания на кандидатстващия.

  • Скалата за оценяване по GRE върви в границите от 130 до 170 точки;
  • Скалата за оценяване по GMAT върви в диапазона от 200 до 800 точки. 

Това улеснява правилното разчитане на двата теста и избирането на кандидатите от най-високия рейтинг към най-ниския, без да е необходимо сравняване на резултатите от двата изпита. Има три лесни формули, по които се изчисляват резултатите от двата изпита. 

  • Обобщена формула на GRE и GMAT

Общ резултат = -2080.75 + 6.38 * GRE Резултат за вербално обосноваване + 10.62 * GRE Количествен мотивиращ резултат;

  • Вербална оценка

Вербален резултат = -109.49 + 0.912 * GRE Резултат за вербално обосноваване;

  • Количествена оценка

Количествен резултат = -158.42 + 1.243 * GRE Количествена оценка на резултата.

Кога мога да направя тест?

За явяване на изпита е необходима предварителна подготовка. Училищата, които предлагат такива курсове, разполагат с индивидуална и групова подготовка. GMAT курсовете се провеждат в удобно за вас време, според вашия график.Те могат да бъдат съботно-неделни, интензивни летни или полу-интензивни вечерни. 

Те са с продължителност между 60 и 80 часа. Курсовете са подходящи за повишаване на вашата следдипломна квалификация или при желание за записване на най-различни курсове за Бизнес управление и Мениджмънт.

След завършване на целия курс е възможно явяването на теста по всяко време. Необходимо е предварително записване за изпита, поне три седмици преди обявената изпитна датата. Задължително се носят документи за удостоверяване на самоличност като лична карта, паспорт или шофьорска книжка. След това може да направите теста.

Каква е цената за GMAT?

Цената в различните учебни центрове е различна. В зависимост от това какво предлага съответният учебен център, цената може да бъде открита в широк диапазон. Голям процент от тях искат и такса за регистрация. 

Средната цена на изпита е между 500 и 1000 лева. Срока на годност на всеки тест e 5 години. След изтичане на срока е необходимо обновяване на теста, което също е съпроводено с такса. 

Защо да избера ACC Bulgaria?

American College Council (ACC) е колеж с дългогодишен опит в подготовката на гимназисти и студенти за най-разнообразни курсове на английски език, които са необходими при кандидатстване в чужбина, за повишаване на квалификационната степен или добиване на нови знания и умения. 

За ACC България, забавлението и образованието са хванати ръка за ръка, а това курсистите да се чувстват комфортно е тяхната мисия. Техният екип е съставен от млади, амбициозни преподаватели, завършили елитни университети в САЩ и Великобритания, с най-високо ниво на професионализъм и квалификация. 

Предлагат международни програми и места за кандидатстване в университети из целия свят. Курсовете по английски език, които предлагат са на най-достъпните цени, с международен сертификат и висока признателност.

Разгледай и другите ни статии

Call Now Button