IELTS Изпит (Айлтс)

Налага се да вземете IELTS (Айлтс), за да докажете владеенето на английски и да се класирате за мечтания университет? Тогава най-вероятно ще искате да знаете какво представлява този изпит и как да се подготвите за него успешно.

В тази статия ще научите всичко, което трябва да знаете за изпита: кой трябва да се яви на този изпит, какъв е неговия формат, какъв резултат от IELTS (Айлтс) ще ви трябва и как този изпит се сравнява с други тестове като TOEFL, CAE, CPE и т.н.

International English Language Testing System, или IELTS (Айлтс), има за цел да оцени владеенето на езика на всеки добре подготвен ученик, решен да кандидатства в англоговоряща страна. 

Хей ти, разгледа ли новите ни курсове?

Бъдещите студенти, които не са от англоговорящи страни и са завършили голяма част от образованието си на друг език (различен от английския), трябва да демонстрират необходимите умения, за да бъдат приети в желаното от тях висше учебно заведение.

IELTS (Айлтс) е едно от най-често срещаните средства за доказване на вашите езикови знания и компетентности. Около 1,4 млн. души избират този изпит годишно в целия свят! 

IELTS (Айлтс) изпитът има два основни формата – General Module (общ модул) и Academic Module (академичен модул). Общия модул е изискван при наемане на работа или емиграция в определени страни като Австралия, Канада и Нова Зеландия. Той няма да бъде разглеждан в тази статия, тъй като не е подходящ за учениците, които са решили да учат в чужбина.

Академичният модул е предназначен основно за прием във висши учебни заведения в чужбина и именно затова ще се спрем на него в детайли.

IELTS (Айлтс) структура и време

Изпитът IELTS (Айлтс) се състои от четири компонента (често наричани “модули”), които оценяват слушането, четенето, говоренето и писането на английски език. 

 • Слушане (с продължителност 30 минути)
  Има четири части с по десет въпроса. Въпросите са проектирани така, че отговорите да се появяват в реда, в който вие ги чувате. Записите се слушат само веднъж. Те включват разнообразни акценти, включително британски, австралийски, новозеландски, американски и канадски.
 • Четене (с продължителност 60 минути)
  Този компонент се състои от 40 въпроса, предназначени да тестват широк спектър от умения за четене с разбиране. Вие трябва да можете да идентифицирате основните идеи, да разпознавате конкретни детайли, да можете да откривате логически аргументи и да разпознавате нагласите и целите на писателите.
 • Писане (с продължителност 60 минути)
  Този компонент включва две задачи:


Задача 1 – ще ви бъде представена графика, таблица или диаграма. От вас ще се очаква да да опишете, обобщите или обясните информацията със свои думи. Тук конкретните задания варират. Понякога трябва да описвате и обяснявате статистически данни, а друг път се налага да опишете етапите на даден процес, как работи нещо или да обясните дадено събитие.

Задача 2 – ще бъдете помолени да напишете есе в отговор на поставен проблем. Пример: 

New technologies and ways of buying and selling are transforming the lives of consumers. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

 • Говорене (с продължителност 11-14 минути)

Този компонент се състои от устно интервю между участниците в изпита и изпитващия. Всичко се записва, за да може да бъде оценено по-късно. В този компонент има 3 части:

Част I: изпитващият ще ви зададе общи въпроси за вас самите за и редица познати теми като семейството, училището, хобитата и интересите ви. Тази част продължава между четири и пет минути.

Примерни въпроси: 

– Do you own a computer? If so, how often do you use it and for what purposes?

– How often do you use the Internet?

– Do you use any gadgets on a daily basis?

Част II: изпитващият ще ви даде картичка, която ще определи вашата тема. Ще имате една минута за подготовка. Отговорът ви трябва да е до две минути. След това изпитващият ще зададе един или два въпроса по същата тема.


Примерен въпрос: 

Част III: изпитващият ще ви зададе допълнителни въпроси по темата в част 2. Те ще ви дадат възможност да обсъдите по-абстрактни идеи и въпроси. Тази част от изпита продължава между четири и пет минути.

Примерни въпроси: 

 • Do you think we need to know much about computers?
 • What is the most impactful piece of technology in our lives?
 • How do computers affect our everyday life?
 • How effective is the use of computers in the classroom?
 • Do you think there are some negative consequences of technology?

Оценки в IELTS

Участниците в изпита получават IELTS (Айлтс) оценки за всеки компонент, които варират от 0 до 9 с нарастване от половин точка (като 9 е най-високият възможен резултат). 

Общият резултат на IELTS (Айлтс) е средната стойност за всичките четири компонента, закръглена до най-близката половин точка. Учениците, които получават най-добри оценки от 9, се считат за “експертни” ползвачи на английския език, докато резултатите от 8 и 7 са определени съответно като „много добри“ и „добри“. Резултат 6 се счита за „компетентен“, а резултат 5 е „умерено-добър“. Класификациите с по-нисък резултат са „ограничен“ (4), „изключително ограничен“ (3), „посредствен“ (2) и „неспособен“ ползвач на английския език (1). 

Само учениците, които изобщо не се явяват на теста, получават възможно най-ниския резултат от 0. Резултатите с половин точка са свързани със същата класификация като следващата най-ниска оценка с пълна точка (напр. оценка от 7.5 би се считала за „добра“, а не “много добра”) .

Ако имате оценка 9 и сте с “експертна” оценка, то вие имате пълно оперативно владеене на езика. Използвате английския език адекватно, точно и свободно и демонстрирате пълно разбиране.

При получаване на оценка 8, вие имате много добро оперативно владеене на езика, като от време на време се срещат несистематични неточности и неподходяща употреба на думи. Възможно е да рабирате погрешно някои изрази в непознати ситуации. Добре се справяте със сложната аргументация както писмено, така и устно.

Ако получите 7, то вие имате оперативно владеене на езика, макар че понякога има систематични неточности, неподходяща употреба на думи и недоразумения в някои ситуации, особено непознати. Като цяло се справяте добре със сложния език и разбирате подробни разсъждения както писмено, така и устно.

Оценка от 6 означава, че вие владеете ефективно езика въпреки неточностите, които често допускате. Понякога се стига до неподходяща употреба на думи и езикови недоразумения. Можете да използвате и разбирате сложен академичен език, но най-вече в познати ситуации.

Не се справяте особено добре с непознати материали и ви липсва умението да извличате значението на думите от контекст. За повечето университети, това е минимумът, който може да ви послужи за прием.

Ако получите 5 на теста, то вие владеете частично езика и се справяте със значението на повечето думи в голяма част от ситуациите, въпреки че е вероятно да правите много грешки. Би трябвало да можете да се справите с основната комуникация във вашата област, но определено нивото ви се нуждае от подобрение. 

Ако получите 4, това това означава, че вашата компетентност е ограничена до много малко и то познати езикови ситуации. Често се появяват проблеми в разбирането и изразяването. Не можете да използвате сложен език както писмено, така и устно. 

Ако изкарате 3, то това означава, че вие разбирате само общото значение на думите и то в много лимитирани ситуации. Имате сериозни проблеми в комуникацията за почти всичко.

При резултат 2, то вие имате големи затруднения с разбирането на говоримия и писмения английски език.

Ако получите резултат 1, то вие нямате възможност да използвате езика за говорене и писане, като изключим няколко определени думи и езикови конструкции.

Оценка нула означава, че не сте се явили на изпита и не сте отговорили на въпросите.

IELTS (Айлтс) – изпитни дати и валидност

Ако се чудите колко често се предлага IELTS (Айлтс), отговорът е – супер често. В България оторизираните тест-центрове, където се провежда изпитът, са в Британски съвет София, Пловдив, Варна и Бургас. Цената за явяване на изпит през 2021г. е 425 лева, като конкретните дати можете да намерите на оторизирания тест-център или да се свържете с нас.

Валидността на сертификата е две години, считано от датата на получаването му. Резултатите обикновено излизат до 13 дни след явяването на изпита. Можете да проверите резултатите си и онлайн на www.ielts-results.britishcouncil.org. Важно е да отбележим, че резултати не се съобщават по телефон или електронна поща. Вие ще получите официален документ по пощата 13 дни след датата на изпита и ще трябва да отидете до тестовия център, за да вземете сертификата си.

Сертификатът IELTS (Айлтс): изисквания на университетите

IELTS (Айлтс) е широко, но не универсално приет от университетите в големите англоговорящи страни. Във Великобритания кандидат-студентите могат да очакват, че сертификата ще бъде разгледан и приет, но много университети в Съединените Щати настояват за TOEFL, който дава информация за владеенето на английски език чрез американска стандартизирана оценка. 

Според IELTS (Айлтс), изпитът се приема в 3,000 висши училища в САЩ, но тази цифра изключва голям сегмент от близо 5,000 колежа и университети в страната, които не го приемат. 

Минималните резултати изкарани на „Айлтс“ могат да варират дори в рамките на едно и също училище. Например в Училището по теология към Харвард, изискването за студенти, които кандидатстват за магистър по богословие е общ резултат от 7.5, но се очаква кандидат-студентите да получат общ резултат от най-малко 8. 

Изискванията варират и обикновено са в диапазона 6-7. Например, в Чикагския университет минималният резултат е 6.5, в Кембридж, МакГил 6.5, а в Монаш 6.0. Имайте предвид, че резултатите често се променят в зависимост от самата програма. 

Хей ти, разгледа ли новите ни курсове?

Изследванията на валидността на изпита са широко проучени от независими изследователски центрове. Някои от тези проучвания показват корелация между резултатите от положения тест и академичните постижения впоследствие. 

Едно проучване, проведено в Уорчестърското Бизнес Училище, където минималният стандарт за IELTS (Айлтс) е относително нисък (изисква се оценка от 6.0), установява, че чуждестранните студенти често имат затруднения да надградят уменията си по английски и това е една от „ключовите пречки в учебните дейности“. С други думи, това означава, че ако се справите добре на IELTS (Айлтс), шансовете ви да се адаптирате по-бързо към университетската среда и начин на преподаване са по-високи.

Къде да се подготвя за IELTS?

Ако сте решили да се подготвяте за изпита, непременно се свържете с нас! Ние ще ви обясним всичко, от което имате нужда за сертификата.

Освен това, нашите курсисти получават безплатна помощ при кандидатстване, което е още една причина да изберете подготовка с ACC.

Нашият IELTS (Айлтс) курс по английски език е с обща продължителност 100 часа и включва 80 часа учебни занимания и 20 часа примерни тестове. В края на курса, вие ще достигнете ниво Upper Advanced до Proficiency и ще усвоите изцяло материала и изискванията за успешно полагане на изпита. 

Среден резултат на IELTS (Айлтс) на нашите курсисти: 7.26 точки;

На отделните секции:

 • Reading: 7.44 точки; 
 • Listening: 7.67 точки; 
 • Speaking: 6.61 точки; 
 • Writing: 6.56 точки.

IELTS (International English Language Testing System) (Айлтс) е най-популярният тест по английски език в света. Ако желаете да се подготвите за изпита с висококвалифицирани преподаватели във водещия образователен център в България, можете да се свържете с нас за безплатна консултация. 

Разгледай и другите ни статии

Call Now Button