Налага се да вземете IELTS (Айлтс), за да докажете владеенето на английски и да се класирате за мечтания университет? Тогава най-вероятно ще искате да знаете какво представлява този изпит и как да се подготвите за него успешно.

В тази статия ще научите всичко, което трябва да знаете за изпита: кой трябва да се яви на този изпит, какъв е неговия формат, какъв резултат от IELTS (Айлтс) ще ви трябва и как този изпит се сравнява с други тестове като TOEFL, CAE, CPE и т.н.

International English Language Testing System, или IELTS (Айлтс), има за цел да оцени владеенето на езика на всеки добре подготвен ученик, решен да кандидатства в англоговоряща страна. 

Бъдещите студенти, които не са от англоговорящи страни и са завършили голяма част от образованието си на друг език (различен от английския), трябва да демонстрират необходимите умения, за да бъдат приети в желаното от тях висше учебно заведение.

IELTS (Айлтс) е едно от най-често срещаните средства за доказване на вашите езикови знания и компетентности. Около 1,4 млн. души избират този изпит годишно в целия свят! 

IELTS (Айлтс) изпитът има два основни формата – General Module (общ модул) и Academic Module (академичен модул). Общия модул е изискван при наемане на работа или емиграция в определени страни като Австралия, Канада и Нова Зеландия. Той няма да бъде разглеждан в тази статия, тъй като не е подходящ за учениците, които са решили да учат в чужбина.

Академичният модул е предназначен основно за прием във висши учебни заведения в чужбина и именно затова ще се спрем на него в детайли.

IELTS (Айлтс) структура и време

Изпитът IELTS (Айлтс) се състои от четири компонента (често наричани “модули”), които оценяват слушането, четенето, говоренето и писането на английски език. 

 • Слушане (с продължителност 30 минути)
  Има четири части с по десет въпроса. Въпросите са проектирани така, че отговорите да се появяват в реда, в който вие ги чувате. Записите се слушат само веднъж. Те включват разнообразни акценти, включително британски, австралийски, новозеландски, американски и канадски.
 • Четене (с продължителност 60 минути)
  Този компонент се състои от 40 въпроса, предназначени да тестват широк спектър от умения за четене с разбиране. Вие трябва да можете да идентифицирате основните идеи, да разпознавате конкретни детайли, да можете да откривате логически аргументи и да разпознавате нагласите и целите на писателите.
 • Писане (с продължителност 60 минути)
  Този компонент включва две задачи:


Задача 1 – ще ви бъде представена графика, таблица или диаграма. От вас ще се очаква да да опишете, обобщите или обясните информацията със свои думи. Тук конкретните задания варират. Понякога трябва да описвате и обяснявате статистически данни, а друг път се налага да опишете етапите на даден процес, как работи нещо или да обясните дадено събитие.

Задача 2 – ще бъдете помолени да напишете есе в отговор на поставен проблем. Пример: 

New technologies and ways of buying and selling are transforming the lives of consumers. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

 • Говорене (с продължителност 11-14 минути)

Този компонент се състои от устно интервю между участниците в изпита и изпитващия. Всичко се записва, за да може да бъде оценено по-късно. В този компонент има 3 части:

Част I: изпитващият ще ви зададе общи въпроси за вас самите за и редица познати теми като семейството, училището, хобитата и интересите ви. Тази част продължава между четири и пет минути.

Примерни въпроси: 

– Do you own a computer? If so, how often do you use it and for what purposes?

– How often do you use the Internet?

– Do you use any gadgets on a daily basis?

Част II: изпитващият ще ви даде картичка, която ще определи вашата тема. Ще имате една минута за подготовка. Отговорът ви трябва да е до две минути. След това изпитващият ще зададе един или два въпроса по същата тема.


Примерен въпрос: 

Част III: изпитващият ще ви зададе допълнителни въпроси по темата в част 2. Те ще ви дадат възможност да обсъдите по-абстрактни идеи и въпроси. Тази част от изпита продължава между четири и пет минути.

Примерни въпроси: 

 • Do you think we need to know much about computers?
 • What is the most impactful piece of technology in our lives?
 • How do computers affect our everyday life?
 • How effective is the use of computers in the classroom?
 • Do you think there are some negative consequences of technology?

Оценки в IELTS

Участниците в изпита получават IELTS (Айлтс) оценки за всеки компонент, които варират от 0 до 9 с нарастване от половин точка (като 9 е най-високият възможен резултат). 

Общият резултат на IELTS (Айлтс) е средната стойност за всичките четири компонента, закръглена до най-близката половин точка. Учениците, които получават най-добри оценки от 9, се считат за “експертни” ползвачи на английския език, докато резултатите от 8 и 7 са определени съответно като „много добри“ и „добри“. Резултат 6 се счита за „компетентен“, а резултат 5 е „умерено-добър“. Класификациите с по-нисък резултат са „ограничен“ (4), „изключително ограничен“ (3), „посредствен“ (2) и „неспособен“ ползвач на английския език (1). 

Само учениците, които изобщо не се явяват на теста, получават възможно най-ниския резултат от 0. Резултатите с половин точка са свързани със същата класификация като следващата най-ниска оценка с пълна точка (напр. оценка от 7.5 би се считала за „добра“, а не “много добра”) .

Ако имате оценка 9 и сте с “експертна” оценка, то вие имате пълно оперативно владеене на езика. Използвате английския език адекватно, точно и свободно и демонстрирате пълно разбиране.

При получаване на оценка 8, вие имате много добро оперативно владеене на езика, като от време на време се срещат несистематични неточности и неподходяща употреба на думи. Възможно е да рабирате погрешно някои изрази в непознати ситуации. Добре се справяте със сложната аргументация както писмено, така и устно.

Ако получите 7, то вие имате оперативно владеене на езика, макар че понякога има систематични неточности, неподходяща употреба на думи и недоразумения в някои ситуации, особено непознати. Като цяло се справяте добре със сложния език и разбирате подробни разсъждения както писмено, така и устно.

Оценка от 6 означава, че вие владеете ефективно езика въпреки неточностите, които често допускате. Понякога се стига до неподходяща употреба на думи и езикови недоразумения. Можете да използвате и разбирате сложен академичен език, но най-вече в познати ситуации.

Не се справяте особено добре с непознати материали и ви липсва умението да извличате значението на думите от контекст. За повечето университети, това е минимумът, който може да ви послужи за прием.

Ако получите 5 на теста, то вие владеете частично езика и се справяте със значението на повечето думи в голяма част от ситуациите, въпреки че е вероятно да правите много грешки. Би трябвало да можете да се справите с основната комуникация във вашата област, но определено нивото ви се нуждае от подобрение. 

Ако получите 4, това това означава, че вашата компетентност е ограничена до много малко и то познати езикови ситуации. Често се появяват проблеми в разбирането и изразяването. Не можете да използвате сложен език както писмено, така и устно. 

Ако изкарате 3, то това означава, че вие разбирате само общото значение на думите и то в много лимитирани ситуации. Имате сериозни проблеми в комуникацията за почти всичко.

При резултат 2, то вие имате големи затруднения с разбирането на говоримия и писмения английски език.

Ако получите резултат 1, то вие нямате възможност да използвате езика за говорене и писане, като изключим няколко определени думи и езикови конструкции.

Оценка нула означава, че не сте се явили на изпита и не сте отговорили на въпросите.

IELTS (Айлтс) – изпитни дати и валидност

Ако се чудите колко често се предлага IELTS (Айлтс), отговорът е – супер често. В България оторизираните тест-центрове, където се провежда изпитът, са в Британски съвет София, Пловдив, Варна и Бургас. Цената за явяване на изпит през 2021г. е 425 лева, като конкретните дати можете да намерите на оторизирания тест-център или да се свържете с нас.

Валидността на сертификата е две години, считано от датата на получаването му. Резултатите обикновено излизат до 13 дни след явяването на изпита. Можете да проверите резултатите си и онлайн на www.ielts-results.britishcouncil.org. Важно е да отбележим, че резултати не се съобщават по телефон или електронна поща. Вие ще получите официален документ по пощата 13 дни след датата на изпита и ще трябва да отидете до тестовия център, за да вземете сертификата си.

Сертификатът IELTS (Айлтс): изисквания на университетите

IELTS (Айлтс) е широко, но не универсално приет от университетите в големите англоговорящи страни. Във Великобритания кандидат-студентите могат да очакват, че сертификата ще бъде разгледан и приет, но много университети в Съединените Щати настояват за TOEFL, който дава информация за владеенето на английски език чрез американска стандартизирана оценка. 

Според IELTS (Айлтс), изпитът се приема в 3,000 висши училища в САЩ, но тази цифра изключва голям сегмент от близо 5,000 колежа и университети в страната, които не го приемат. 

Минималните резултати изкарани на „Айлтс“ могат да варират дори в рамките на едно и също училище. Например в Училището по теология към Харвард, изискването за студенти, които кандидатстват за магистър по богословие е общ резултат от 7.5, но се очаква кандидат-студентите да получат общ резултат от най-малко 8. 

Изискванията варират и обикновено са в диапазона 6-7. Например, в Чикагския университет минималният резултат е 6.5, в Кембридж, МакГил 6.5, а в Монаш 6.0. Имайте предвид, че резултатите често се променят в зависимост от самата програма. 

Изследванията на валидността на изпита са широко проучени от независими изследователски центрове. Някои от тези проучвания показват корелация между резултатите от положения тест и академичните постижения впоследствие. 

Едно проучване, проведено в Уорчестърското Бизнес Училище, където минималният стандарт за IELTS (Айлтс) е относително нисък (изисква се оценка от 6.0), установява, че чуждестранните студенти често имат затруднения да надградят уменията си по английски и това е една от „ключовите пречки в учебните дейности“. С други думи, това означава, че ако се справите добре на IELTS (Айлтс), шансовете ви да се адаптирате по-бързо към университетската среда и начин на преподаване са по-високи.

Къде да се подготвя за IELTS?

Ако сте решили да се подготвяте за изпита, непременно се свържете с нас! Ние ще ви обясним всичко, от което имате нужда за сертификата.

Освен това, нашите курсисти получават безплатна помощ при кандидатстване, което е още една причина да изберете подготовка с ACC.

Нашият IELTS (Айлтс) курс е с обща продължителност 100 часа и включва 80 часа учебни занимания и 20 часа примерни тестове. В края на курса, вие ще достигнете ниво Upper Advanced до Proficiency и ще усвоите изцяло материала и изискванията за успешно полагане на изпита. 

Среден резултат на IELTS (Айлтс) на нашите курсисти: 7.26 точки;

На отделните секции:

 • Reading: 7.44 точки; 
 • Listening: 7.67 точки; 
 • Speaking: 6.61 точки; 
 • Writing: 6.56 точки.

IELTS (International English Language Testing System) (Айлтс) е най-популярният тест по английски език в света. Ако желаете да се подготвите за изпита с висококвалифицирани преподаватели във водещия образователен център в България, можете да се свържете с нас за безплатна консултация. 

Разгледай и другите ни статии

Call Now Button