Какво е ГРЕ Обучение (GRE)?

ГРЕ е стандартизиран тест, който е за прием в много висши учебни заведения в САЩ, Канада и много други страни. 

Той е собственост на Образователна служба за тестване (ETS). Тестът е създаден през 1936 г. от Фондация Карнеги, за напредък в преподаването и има за цел да измерва словесни разсъждения, количествени разсъждения, аналитично писане и умения за критично мислене, които са придобити за дълъг период от време на обучение. 

Общият тест е компютърен изпит, провеждан в центрове за тестване Prometric. 

Как може да ми е от полза ГРЕ Обучението (GRE)?

Ако обмисляте да кандидатствате за различни магистърски програми или просто искате да направите възможностите си за развитие по-големи, този изпит се приема в по-голямо разнообразие от различни образователни центрове. 

Дори ако кандидатствате в учебно заведение по ваш избор, може да помислите да преминете няколко приемни изпита, защото високите резултати могат да помогнат да подобрите вашето образование и знания. 

Трябва ли ми обучение за ГРЕ (GRE)?

 За ГРЕ теста трябва достатъчно време и подходяща отдаденост за неговата подготовка и обучение.

Очаква се всеки ученик, който ще се явява на този изпит, да отдели между 4 и 13 седмици за усвояване на дадените знания.

Ето и няколко съвета как да се подготвите:

1. Научете ГРЕ формата

Изпита има три формата: раздел за вербални разсъждения, раздел за аналитично писане и раздел за количествени разсъждения.

Така че изучаването на формата на изпита, като част от вашето обучение, ще ви накара да се почувствате по-запознати с реалния изпит.

2. Поставете си за цел да изкарате висок резултат

Винаги е добре да си поставим цел във всичко, което правим, защото това ни дава нещо специфично, към което да се стремим, а също така  ни кара да учим по-усилено. 

Следователно поставянето на цел за висок резултат ще ви мотивира достатъчно, за да се справите.

3. Използвайте ГРЕ практика

Службата за образователно тестване (ETS) е тази, която е разработила GRE теста и затова е препоръчително да работите с техните материали по време на обучението, защото това ще ви доближи най-много до истинския изпит.  

Също така можете да подобрите вербалния си резултат, като четете по-сложни текстове. 

4. Решавайте задачи със и без калкулатор

Когато се използва правилно, калкулаторът може да бъде от огромна полза за самите вас. Практикуването със и без калкулатор ви позволява да знаете кога правите по-точни математически решения на задачите. 

Това ще ви помогне да подобрите GRE резултата си на самия изпит.

5. Създайте си ГРЕ речник

Ако искате да подобрите резултата си, трябва да добавяте нови думи към вашия речник. Това е една от основните части на вашето обучение. Като цяло тези думи и изрази се срещат в различни пробни GRE изпити.

GRE включва: 

Аналитично писане

Разделът Аналитично писане измерва способността ви да:

 • Формулирате сложни идеи ясно и ефективно;
 • Подкрепите различни идеи със съответни причини и примери;
 • Поддържате добре фокусирана, последователна дискусия;
 • Разбирате самия английски език.

Вербални разсъждения

Разделът за вербални разсъждения измерва способността ви да:

 • Разбирате структурата на текста;
 • Разбирате значението на отделни думи, изречения и цели текстове.

Количествено мотивиране

Разделът “Количествено мотивиране” измерва способността ви да:

 • Разбирате, интерпретирате и анализирате различна информация;
 • Решавате задачи с помощта на математически модели;
 • Прилагате основни умения и елементарни понятия за аритметика, алгебра, геометрия и анализ на данни.

Има ли пробни изпити за ГРЕ (GRE)?

Практически тестове POWERPREP : Обучение за общия тест 

Използвайте практическите тестове POWERPREP, по време на вашето обучение, за да се подготвите за общия тест на ГРЕ. Практическите тестове са предназначени да ви помогнат:

 • Да разберете какво всъщност представлява тестът;
 • Да се запознаете с различните видове въпроси;
 • Да се запознаете с инструментите за тестване, включително екранния калкулатор;
 • Да разберете точкуването.

Три материала за обучение. 

 • POWERPREP  

Съдържа информация, която да ви помогне да се запознаете с типовете въпроси, функциите на теста и помощните инструменти, които са налични по време на действителния общ тест на ГРЕ. 

 • POWERPREP – Онлайн

Два теста за безплатна практика, които симулират действителния тест и включващи удобни дизайнерски функции, които ще срещнете в деня на теста, като например преместване напред-назад между въпроси, промяна на отговорите в рамките на раздел, екранния калкулатор и др.

 • POWERPREP PLUS – Онлайн (тренировъчен тест за обучение)

Три официални практически теста, всеки от които съдържа различни непубликувани реални тестови въпроси, които симулират тестовия опит и предоставят резултати в рамките на минути, обяснения за правилни отговори, доклад за резултатите, който обобщава резултатите ви и др.

POWERPREP PLUS Online също предлага следните възможности: удължено време за решаването на теста, допълнителни почивки, увеличение на екрана, избираеми цветове и екранен четец и много др.

Цената за всеки ГРЕ изпит варира около 205 долара.

Предлагат ли ГРЕ (GRE) дистанционно обучение?

Онлайн подготвителните курсове по английски език на самия изпит, са ресурси за обучение, достъпни в интернет, които ви помагат да се подготвите за самите изпити. Те ви позволяват да подобрите писането, четенето и всякакви ваши умения.

Някои от курсовете са: 

1) Magoosh GRE

Magoosh е уебсайт за обучение, който ви позволява да гледате видео уроци, преподавани от експерти, и да правите практически тестове с лекота. Тази онлайн платформа обхваща всички теми на теста, AWA (аналитична оценка на писането) и математика.

Основни функции:

 • Този курс на обучение предлага практически въпроси и изпити
 • Курсът Magoosh поддържа мобилно приложение.
 • Той включва обяснение във видео уроци
 • Това е един от най-добрите подготвителни курсове за ГРЕ

2) Kaplan GRE

Kaplan предлага безплатна консултантска услуга за студенти, които искат да получат добър резултат. Този онлайн уебсайт за обучение Ви позволява да работите с учители очи в очи, които ще Ви помогнат да се подготвите за самия тест. 

Основни функции:

 • Това е един от най-добрите курсове за обучение, който предоставя персонализиран учебен план.
 • Индивидуално внимание на учениците от експерти.
 • Можете да вземете ГРЕ тест в официален център за тестване.
 • Това ви помага да изкарате по-високи резултати.

3) PrepScholar GRE Prep

PrepScholar GRE е уеб сайт, който ви помага да подобрите обучението си според вашите силни и слаби страни.

Тази платформа предоставя онлайн тестове. Това Ви позволява да имате достъп до програмата ГРЕ обучение онлайн, когато пожелаете. 

Основни функции:

 • Позволява ви достъп до програмата GRE 24/7.
 • Получите пълен достъп до уроци и въпроси от различни нива на трудност.
 • Тези подготвителни класове за ГРЕ тест предлагат висококачествени материали.

 Съвети при явяване на изпит за ГРЕ (GRE)

СЪВЕТ №1: СПРАВЯНЕ СЪС ВСИЧКИТЕ ВЪПРОСИ

Въпросите с няколко празни точки не са по-трудни от въпросите с едно празно място. Освен това, когато попълните правилно едно свободно място, тази дума често е ключ към останалите други думи. Не забравяйте, че с няколко празни текстови попълнения не е необходимо да се справяте с празните места по ред; започнете с това, което е най-лесно.

СЪВЕТ № 2 : ЕКВИВАЛЕНТНОСТ НА ИЗРЕЧЕНИЯТА – ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗБОРА НА ОТГОВОР

Въпросите за еквивалентност на изреченията Ви представят едно празно място. Думите трябва да отговарят на два критерия: (1) Те трябва да имат смисъл в изречението. (2) Те трябва да придадат на изречението същото значение. След като премахнете думи, които нямат смисъл шансовете ви да изберете правилните две думи от останалите са много по-големи.

СЪВЕТ № 3: РАЗБИРАНЕ ПРИ ЧЕТЕНЕ 

Успехът с въпросите на изпита изисква да четете многообразни и различни текстове. 

Ако пасажът е за поведението на молекули в хипертонични разтвори, не забравяйте, че не правите тест по химия. Ако пасажът е за концепцията за рицарството в средновековните романи, не забравяйте, че не се явявате на тест по литература или история.

Подгответе се да отговорите на тези въпроси, като си вземете бележки за основната идея на пасажа, структурата на пасажа и всички появяващи се мнения и чии са те. Воденето на тези бележки – създаването на карта на пасаж – ще ви ангажира с активно четене, а самите бележки ще ви помогнат да отговорите на много тестови въпроси. ГРЕ теста е тип „отворена книга“, така че ако трябва да проучите детайл, той ще бъде точно там на изпита.

СЪВЕТ 4: КОЛИЧЕСТВЕНО СРАВНЕНИЕ – СРАВНЕТЕ, НЕ ИЗЧИСЛЯВАЙТЕ

Въпросите за количествено сравнение Ви представят две количества и питат дали количество А е по-голямо от количество Б, дали двете количества са еднакви или връзката не може да бъде определена. Тези четири варианта на отговор винаги са еднакви, затова ги запомнете до деня на теста.

Също така имайте предвид, че въпросът не ви пита за стойността на количествата, а само за тяхната връзка. Пример:

x 4 = 4 096

Количество A Количество B

x                          0

Не губете време за изчисляване на стойността на x. Вместо това използвайте знанията си за свойствата на числата, за да заключите, че x може да бъде или положително, или отрицателно (тъй като положителното или отрицателното число, повишено до четен показател, води до положително число: 2 2 е равно на 4, а –2 2 също е равно на 4. По този начин не можете да кажете дали x е по-голямо или по-малко от 0.

СЪВЕТ #5 РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ – ИЗБИРАНЕ НА ЧИСЛА

Въпросите за решаване на проблеми вероятно много приличат на математически въпроси, които сте решавали в училище. Дава ви се някаква информация и се иска да я използвате, за да намерите дадена стойност.

Въпросите за решаване на проблеми на ГРЕ може да ви накарат да изберете един правилен отговор от пет варианта. Като алтернатива, те могат да бъдат изцяло приложими въпроси, така че може да има един или повече от един правилен отговор. Те могат да бъдат и цифрови въпроси за въвеждане, като ви предоставят поле, в което да въведете отговора.

СЪВЕТ #6: АЛГЕБРА – РЕШАВАНЕ НА X

На самия изпит ще бъдете помолени да намерите променлива. Това може да означава намиране на стойността на променлива, като x = 4 или y > –1, или може да означава решаване на една променлива от гледна точка на друга, като a = 2 b 2 c . Ето един полезен набор от стъпки за решаване на повечето линейни уравнения или неравенства за променлива:

1. Елиминирайте всякакви дроби, като умножите двете страни с най-малкия общ знаменател.

2. Поставете всички термини с променливата, за която решавате от едната страна, като добавяте или изваждате от двете страни.

3. Комбинирайте подобни термини.

4. Факторизирайте желаната променлива.

5. Разделете, за да оставите желаната променлива сама.

СЪВЕТ #7: КАК ДА РЕШАВАМЕ ПРОПОРЦИИ 

Пропорция изразява относителните количества на две или повече количества. На теста пропорциите се появяват в количествения раздел в задачи, свързани с аритметика, алгебра и геометрия. Обикновено е най-полезно да се пишат пропорции като дроби. Запомнете коя стойност трябва да поставите отгоре и коя отдолу.

СЪВЕТ #8: ГЕОМЕТРИЯ 

Една от любимите форми на изпита е триъгълникът, а някои триъгълници имат специални правила, които трябва да се запомнят.

Ако знаете две страни на правоъгълен триъгълник, можете да намерите третата, като използвате Питагоровата теорема:

a 2 + b 2 = c 2 , където a и b са двете страни на триъгълника и c е хипотенузата.

Разгледай и другите ни статии

Източници:

GRE 2021 Exam – Dates, Registration, Fee, Test Format, Eligibility

TOP 8 GRE TIPS TO ACE THE GRE

About the GRE® General Test

How and Why You Should Take a GRE Practice Test

What Is the GRE Test and Why Do I Need It?

Call Now Button