В днешната статия ще ви запознаем със SAT. Това е един от изпитите, които се полагат за прием в голяма част от бакалавърските програми на университети в САЩ и Канада.

Изпитът тества уменията по математика, четене и критично мислене.

В компонентът по четене, вие трябва да тълкувате текстови пасажи и да идентифицирате дефиниции на сложни думи в тях. Разделът по математика обхваща широк спектър от теми, включително геометрия, алгебра и анализ на данни (елементарна статистика). 

В Redesigned SAT (този от 2016г. насам), общият резултат е между 400 и 1600 точки (200 до 800 точки за всяка от секциите Math и Evidence-Based Reading and Writing).

От март 2016 година, College Board промени формата на изпита. College Board е неправителствената организация, която притежава, инициира и администрира изпита. Отчасти промените през 2016 бяха отговор на поредица от противоречия създали се около теста. 

SAT се обсъжда и разглежда внимателно от стартирането му през 1926 г. и днешната итерация не е по-различна. Критиците му твърдят, че тестът благоприятства богатите, тъй като в САЩ курсовете за подготовка са изключително скъпи (понякога надхвърлят няколко хиляди долара). 

Аргументите на противниците на изпита са, че бедните семейства не могат да си ги позволят, което автоматично прави приема в колежи нечестен. Също така някои образователни експерти твърдят, че при този изпит е по-важно запаметяването на информация, отколкото решаването на проблеми и критичното мислене. 

Въпреки тези аргументи, изпитът все още съществува и се изисква от много образователни институции. Независимо дали го харесваме или не, ако искаме да учим в даден университет и той е задължителен, то ние трябва да се подготвим и явим.

Как се променя SAT през 2016г.?

Промените започват през пролетта на 2016 г., като засягат формата, съдържанието и начина на провеждане на теста.

1. Езикова част (Evidence Based Reading and Writing) – Намалява фокусът върху речниковия запас на кандидата. Изцяло са премахнати въпросите от типа Sentence Completion, а въпросите в секцията Reading които зависят силно от речниковия запас са по-малко. Новост е тестването на пунктуация и стил в частта Writing, като често пъти въпросите от пунктуация затрудняват дори най-добрите кандидати. Като цяло сложността на изпита леко намалява.

2. МатематикаРазделена на две секции – със забранено и разрешено използване на калкулатор. Всяка от тях съдържа както Multiple Choice въпроси, така и такива с отворен отговор. Фокусът е изместен по-далече от Геометрията и по-близо до Алгебрата и Анализа. Тестват се някои области, незалегнали в предишния вариант на изпита, като тригонометрия и комплексни числа. Като цяло сложността на изпита леко нараства.

3. Общ резултатдосега общият резултат на SAT варираше между 600 и 2400 точки, като всяка от секциите Critical Reading, Writing Skills(заедно с есето) и Math носеше между 200 и 800 точки. В Redesigned SAT общият резултат е между 400 и 1600 точки (200 до 800 точки за всяка от секциите Math и Evidence-Based Reading and Writing). Есето става по желание и ще се оценява отделно, като тази оценка няма да влиза в общата. На първите за България сесии през Май и Юни 2016та година, кандидатите от ACC постигнаха среден резултат от 1381 точки.

4. Времетраене и брой въпроси –  Reading – 65 мин, 52 въпроса; Writing and Language – 35 минути, 44 въпроса; Math – 80 минути, 57 въпроса; Essay – 50 минути, 1 въпрос. Тук времетраенето и броя въпроси като цяло се запазва, като изключим по-дългото време за писане на есе. Крайно недостатъчните 25 минути за написването на смислено есе бяха една от основните критики към предишния вариант на теста.

5. Формат на Есето – освен по-дългото време за писане, форматът на есето коренно се променя. В новия тест, задачата се състои в прочит на текст, анализ и създаване на текст. Всяка от трите компоненти – Reading, Analysis и Writing получава оценка от 1 до 4 и съответно есето получава оценка между 3 и 12.

6. Не се отнемат точки за грешни отговори – В стария вариант на теста, за всеки грешен отговор (без част от едната математическа секция) се отнемаше по четвърт точка. В новия SAT това наказание се премахва.

7. Много по-голям брой резултати и подрезултати–  Университетите ще получават много по-голям брой и разнообразни подрезултати, които да спомогнат за по-точната преценка на качествата на кандидатите. Например, кандидатите ще получават отделни резултати между 1 и 15 точки в следните подраздели – Expression of Ideas, Standard English Conventions, Relevant Words in Context, Command of Evidence, Heart of Algebra, Passport to Advanced Mathematics и Problem Solving and Data Analysis. 

Край на SAT Subjects & Essay през 2020г.

По време на пандемията, приема за много Американски университети стана труден. Много дати за SAT тестване бяха отменени поради нуждата от социално дистанциране и затворените гимназиални сгради. 

Предишна дигитална версия на изпита беше премахната през юни 2020г. след технически затруднения и стотици колежи премахнаха изпита от изискванията за прием, в някои случаи за постоянно.

Тестовете SAT Subjects вече не се предлагат в САЩ. Все още има две администрации на тестовете през май и юни 2021 г. за чуждестранни кандидат-студенти. Същото важи и за есето на SAT. 

College Board съобщават, че ще съсредоточат усилията си върху нова дигитализирана версия на изпита.

Кой управлява SAT?

College Board е организация с нестопанска цел. Тя управлява и администрира изпити за стажове, помага за разработването на учебни програми за средни училища и ръководи програми за промотиране на достъпността до университетската система на САЩ.

В момента организацията се ръководи от Дейвид Коулман, президент и главен изпълнителен директор. Колман играе ключова роля в промените на изпита през 2016г. и 2020г.

Кой и как измисля въпросите за SAT?

College Board проверява всеки въпрос, преди да попадне в изпитна среда.

Организацията има специален отдел, който пръв проектира въпросите. След това екип от експерти, включващ учители по английски език и математика, проверява въпросите – процес, за който College Board твърди, е гаранцията, че всеки въпрос „отразява това, което повечето ученици, учат в училище“. 

След това въпросите се дават на тестова група от ученици „за да се гарантира, справедливостта за ученици от всякакъв произход и етнос“.

Критиците на изпита твърдят, че тази процедура има как да се подобри, цитирайки пряката връзка между семейните доходи и оценките. 

Ако все пак сте решили да кандидатствате в университет, който изисква този сертификат, това не трябва да ви притеснява. Нашият SAT курс е с обща продължителност 100 часа и включва 80 часа учебни занимания и 20 часа примерни тестове.  

В края на курса, вие ще сте напълно запознати с формата на изпита и ще можете да боравите умело с изпитните материали. Свържете се с нас за безплатна консултация, ако все още не сте сигурни дали този изпит е подходящ за вас.

Кои колежи изискват SAT?

По-голямата част от университетите с по-строга политика за прием все още изискват от кандидатите да представят SAT или ACT резултати, а около 87% от тези образователни институции твърдят, че резултатите от тестовете играят значителна роля в решенията за прием. През 2021г. много университети напълно отмениха изискванията за този изпит (дори Harvard и Cornell), но все пак това е временна мярка спрямо пандемичната обстановка, която вероятно ще бъде преосмислена. 

Като много генерализирано правило, по-престижните университети, като Харвардския и Масачузетския технологичен институт, обикновено изискват SAT или ACT (кандидат-студентите сами решават кой да вземат). Университетите, които приемат повече кандидати, като Университета в Синсинати и Мичиганския държавен университет, обикновено също изискват един от двата изпита, но понякога правят изключения, когато бъдещият студент има добри оценки в училище. 

Университетите, които изискват изпита, подчертават, че стандартизираните тестове са част от цялостния процес на прием и че резултатите от тестовете сами по себе си не могат изцяло да предскажат нивото на успех на потенциалния студент. 

Сред другите фактори за прогнозиране, които се разглеждат от колежите, са оценките в гимназията, доброволческите дейности и инициативи, извънкласните дейности, наградите, есето и препоръките.

SAT в България

В България SAT се предлага шест пъти в годината – в началото на януари, май, юни, октомври, ноември и декември. Продължителността на всеки един тест е 3 ч. Валидността на сертификата е 5 години.

Кандидатите за прием в бакалавърските програми в САЩ обикновено се явяват на изпита през пролетта на 11-ти клас /май, юни/ или през есента и зимата на 12-ти клас /октомври, ноември и декември/.

Ако желаете да видите как изглежда най-новият формат на изпита и да си тествате късмета без да сте се подготвяли, посетете официалния сайт на College Board и направете някой примерен тест.

Ако не взема SAT или ACT, това ще навреди ли на кандидатурата ми?

Ако колежът не изисква теста, отговорът е не. Все пак някои университети оставят опцията да им предоставите изпитните си оценки като допълнение към вашата кандидатура. Имайте предвид обаче, че ако не го направите, другите компоненти на вашата кандидатура ще станат по-важни. Това включва вашия общ успех в училище, есето, награди, постижения, препоръки и всякакви извънкласни дейности, в които участвате. 

Затова не искаме да се ангажираме с конкретно мнение по въпроса. Най-добре би било да се свържете с нас, за да направим безплатна консултация и да определим каква би била вашата лична стратегия за кандидатстване.

Call Now Button
en_USEnglish