LNAT Изпит

National Admission Test for Law е приемен тест по право, който цели да избере най-качествените кадри сред кандидатите. Създаден е през 2004 от Университета Оксфорд. Според създателите му, този тип тест ще избере най-конкурентоспособните сред изпитваните. 

LNAT е приет във Великобритания и също така се търси от международни университети от целият свят. LNAT е изпит, който изисква сериозна подготовка и познание. Той проверява нивото на английски език, което владее даден кандидат, на база четене, писане и възможност за разсъждение, и до каква степен е запознат с правните въпроси. 

Целта на този тест е да провери способностите, а не знанията, тъй като качествата необходими за преминаване на този тест, са и качества необходими за доброто университетско образование.

Изпитният формат на LNAT

Изпитът е с продължителност 135 минути. Разделен е на две части. Първата част изисква от кандидатът да състави есе. Той разполага с три въпроса, от които да избере темата на своя текст. Времето, с което разполага участникът е 40 минути. 

Едно от важните условия за правилно написано есе е, то да не съдържа повече от 750 думи. След като изтекат се преминава към втората част от изпита. При желание на човека, може да си вземе десет минути почивка преди да продължи с втората част от теста. 

Тя е съставена от четиридесет и два въпроса от затворен тип. Участникът в теста, може да избира измежду три отговора, разположени в три подточки. Общата продължителност на тази част е 95 минути. Тези въпроси целят да покажат какви са уменията на кандидата, да чете и разбира въпросите, и до каква степен може да вкарва логическо мислене при разрешаване на правен проблем. 

Юристите ежедневно се сблъсква с най-различни проблеми в своята работа. Изпитът цели да покаже на кандидата до каква степен той е подготвен за ежедневните проблеми, които ще възникват по време на висшето образование и работата. 

Логическото мислене е качество, кодирано в гените на хората, още от дълбока древност. То е помогнало за разрешаването на различни проблеми по време на тяхното съществуване. 

Как се оценяват отговорите?

Резултатите от LNAT са еднакви при мъжете и жените. Доклад от университета на Бристол показва, че резултатите на кандидатите показват незадоволителна способност да развиват правно обусловени аргументи. 

Най-ниската оценка от положен изпит е 3 точки, а най-високата достигната е максималният брой точки, който е 24, за секция “Четене”. Средния резултат се движи в диапазона 13-16 точки. 

От 2004 до сега се забелязва прогресивно покачване на средния резултат на кандидатите. В началото той е бил едва 26 процента, а сега вече е около 50 процента по-добро представянето на явилите се. Всяка дейност се нуждае от оценка. В образователната система има два вида оценяване. 

  • Нормативно – определя се каква част от кандидатите имат добри или лоши резултати;
  • Критично оценяване – определя каква част е научено от това, което се изисква от кандидата да научи;

Каква е скалата за оценяване при LNAT?

Скалата за оценяване има процентно и точково съотношение. При резултати от 35 до 50% тестът може да се зачете като скъсан. Според зависимост от от изискванията, които имат различните училища, които предлагат LNAT. 

Ако резултатите се разчитат като точки, това отговаря на 3 до 10 точки. При 50 до 60%, точковото съотношение е 11 до 13 точки. От 65 до 80%, точките които се дават на кандидата са от 14 до 20. И за участниците в теста, които са се представили отлично, получават над 80% или максималния брой точки, които са 24.

Кога мога да направя теста?

Кандидатите могат да се явят само един път за периода от септември до юни, а срока на годност на LNAT е само една година. След изтичане на крайния срок, студентът трябва да се яви, отново. 

Има висши учебни заведения, които са съставили протоколи, при които поради възпрепятстване в дадена ситуация, можете да бъдете освободени от LNAT. 

Ако отговаряте на някое от следните изисквания, направете справка с вашият университет, дали можете да бъдете освободени от изпита. 

Условията, при които можете да бъдете освободена са:

  • Липса на център, който провежда LNAT;
  • Война;
  • Протести и гражданско неподчинение;
  • Природни бедствия;
  • Други причини, които застрашават живота и здравето ви.

Заявлението за освобождаване трябва да бъде насочено към съответния университет. Ако вашата кандидатура не влиза в нито една от тези групи, вие можете да се явите във всеки център за провеждане на LNAT, след официална регистрация, с предварително зададени ден и час от учебният център. 

В деня на изпита се носи документ за самоличност, който да удостовери присъствието ви, а всички останали материали се подсигуряват служебно. 

Колко струва LNAT?

Цената на самия изпит варира в широки граници. Тя зависи от учебния център, локацията, на която се намира той, стандартизирана моментна цена на пазара на услугите, държавата, в която ще се провежда изпита, колко учебни часа ще преминете и какъв е типът на обучение. 

Към цената за самия тест, много хора смятат и закупените учебници и консумативи, които са необходими за цялостната подготовка на всички кандидати. В голям брой учебни центрове, които предлагат LNAT, имат такса за регистрация. Сборът от всички тези условия определя общата стойност на всеки изпит.

Защо ACC Bulgaria е правилният избор за вас?

АСС е колеж за курсове и изпити, които предоставят сертификати след всеки успешно взет изпит. Техните сертификати са на най-високо ниво според изискванията на почти всички европейски и интернационални университети в света. 

С висока приемственост и признателност, с вас ще работят екип от професионалисти, които ще ви вкарат в дебрите на познанието по креативен, иновативен и интересен начин. 

Материала се предоставя, по начин, по който сами да проявите интерес за научаването му. Екипът от преподаватели е обучен от най-добрите университети в Европа. Условията и атмосферата, които се срещат са приятелски, професионални и уютни. А курсовете по английски език, които се предлагат са на конкурентна и достъпна цена.

Разгледай и другите ни статии

Call Now Button