Movers (A1)

A1 Movers, известен още като YLE Movers, е вторият от трите изпита, специално предназначени за ученици на възраст от 7 до 12 години.

Изпитът показва, че детето може да се справя с ежедневния писмен и говорим английски на много основно ниво. Това е мотивиращ тест, който развива увереността на учащите, така че те да искат да научат повече и да използват английския на по-предизвикателно ниво.

Формат и съдържание на изпита

ДОКУМЕНТ 1: Слушане

  • Продължителност: около 25 минути
  • Брой части: 5 части
  • Брой въпроси: общо 25 въпроса

Част 1 (5 въпроса)

При първата част на Документ 1 от A1 Movers, се изважда голяма картина, която показва хора, които правят различни неща. Из цялата картина има имена. Кандидатите трябва внимателно да слушат разговора между двама души и да начертаят линия от всяко име до правилния човек, на който принадлежи името.

Част 2 (5 въпроса)

Във втората част на първия документ на A1 Movers има кратък разговор между двама души. Има формуляр или страница от тетрадка с липсващи думи (пропуски). Кандидатите трябва да изслушат записа и да напишат липсваща дума или число във всяка празнина.

 Част 3 (5 въпроса)

В третата част на Документ 1 на A1 изпита се дават два комплекта снимки. Вляво има снимки на хора и техните имена или други назовани места или обекти. Вдясно има набор от снимки с букви, но без думи. Кандидатите трябва да изслушат разговор между двама души и да съпоставят всяка от снимките вдясно с една от посочените снимки вляво.

Част 4 (5 въпроса)

Четвъртата част на първия документ на A1 Movers съдържа пет кратки разговора. За всеки разговор има въпрос и три снимки. Кандидатите трябва да решат коя снимка представлява правилния отговор на въпроса и да постави отметка под нея.        

Част 5 (5 въпроса)

В петата част се дава голяма картина. Кандидатите трябва внимателно да слушат разговора между двама души и да оцветяват различни предмети на снимката, като използват цвета, който казват в разговора. 

ДОКУМЕНТ 2: ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ

  • Продължителност: 30 минути
  • Брой части: 5 части
  • Брой въпроси: общо 35 въпроса

Част 1 (5 въпроса)

В първата част на Документ 2 на изпита A1 Movers, са разположени вляво осем снимки на неща с английската дума под тях. Вдясно има шест дефиниции (изречения, които описват или обясняват шест от осемте неща вляво). Кандидатите трябва да изберат коя снимка отговаря на всяка дефиниция и да поставят правилната дума под нея.

Част 2 (6 въпроса)

Втората част на Документ 2 на изпита съдържа кратък разговор между двама души. Кандидатите трябва да разберат какво казва вторият и да отбележат правилния отговор с (A, B или C).

Част 3 (6 въпроса)

Третата част на втория документ на A1 Movers представлява текст с липсващи думи в него. До текста има няколко малки картинки и думи. Кандидатите трябва да решат коя дума влиза във всяка празнина и да я поставят. За последния въпрос кандидатите трябва да изберат най-доброто заглавие на текста от три възможни заглавия.

Част 4 (7 въпроса)

В четвъртата част от втория документ на изпита има история в три части. Всяка част от историята има картина. След всяка част от историята кандидатите трябва да допълнят изречения за нея с една, две или три думи.

Част 5 (6 въпроса)

В петата част на Документ 2 на A1 Movers се дава голяма картина. Кандидатите трябва да довършат изречения, да отговорят на въпроси и да напишат изречения за това.

ДОКУМЕНТ 3: ГОВОРЕНЕ

  • Продължителност: 5-7 минути
  • Брой части: 4 части

Част 1

В тази част изпитващият пита кандидата: “Как се казваш?” и „На колко години си?“ и също така моли кандидата да намери четири разлики между двете картини.

Част 2

В тази част са дадени четири картинки, които разказват история, а проверяващият показва на детето първата картина. След това детето трябва да продължи историята и да опише другите три картинки. 

Част 3

Изпитващият поздравява кандидата и пита за неговото име, фамилия и възраст. Изпитващият показва на кандидата две снимки. И двете снимки са подобни, но имат някои разлики. След това проверяващият прави серия от обяснения относно снимките и кандидатът трябва да отговори, като направи сравнения.

Част 4

Изпитващият задава на кандидата лични въпроси по теми като училище, почивни дни, приятели и хобита.

Точкуване

В резултатите на A1 Movers няма оценка. Всички деца получават сертификат, който показва колко добре са се представили във всяка част от изпита според броя на щитовете, които са получили, от максимум пет.

Резултатът от един щит означава, че детето може да подобри това умение, докато пет щита означават, че на повечето въпроси е отговорено правилно. Кандидатите, които получават 4 или 5 щита във всяко умение, са готови да започнат подготовка за следващия изпит по английски в Кеймбридж, A2 Flyers.

Задната страна на А1 сертификата показва как резултатите съответстват на CEFR. Следният информационен лист може да се използва като ръководство, за да помогне на учителите и кандидатите да разберат как работи скалата на Cambridge English. Тази информация се прилага по-добре, когато се използват официални тестове за практика по английски в Кеймбридж.

Разгледай и другите ни статии

Източници:

A1 Movers

A1 Movers resources for Candidates

Call Now Button