Изпит CPE (C2 Proficiency)

CPE е изпит по английски език на “University of Cambridge”. Той е ценна квалификация за всеки, който иска да докаже високото си и експертно ниво по английски пред работодатели в чужбина или международни учебни организации.

Успешно издържалите изпита са достигнали такова ниво на владеене на езика, каквото има един образован англоговорящ. Ето защо CPE е предназначен за хора, които могат да комуникират и използват езика във всяка една ситуация като роден и чиито знания съответстват на ниво C2 от Общоевропейската езикова рамка.

От въвеждането си през 1913 г., CPE е първият в света изпит, създаден за хора, които не са от англоговоряща държава, а владеят езика на толкова високо ниво. Изпитът може да се положи в хартиен или компютърен вариант. А полученият сертификат от него е документ, който важи за цял живот и се признава в цял свят.

Успешното преминаване на изпита позволява на всеки кандидат да работи или учи в страна, в която се изискват високи езикови умения по английски. Сертификатът CPE се приема от почти всички университети във Великобритания, а през последните години и все повече в САЩ.

За постигането на успешен резултат на CPE (C2 Proficiency), всеки кандидат може да използва специално разработени учебници и помагала за изпита. Те представят автентичния формат на изпита и активно помагат в развиването на необходимите знания и умения за преминаване на различните компоненти от CPE.

Що се отнася до актуалните изпитни дати, то може да ги видите в официалния сайт на “Cambridge” или да ги проверите в изпитния център, който сте избрали за явяването на изпита.

Изпитният формат на C2 Proficiency

От 2013 г. изпитът се провежда в актуализиран формат с малки промени. Вместо 5 модула, след промяната CPE включва 4 компонента, като единият слива два от предишните. Времетраенето също е намалено на 3 часа и 55 минути.

CPE (C2 Proficiency) се състои от следните компоненти:

  • “Reading and Use of English” – времетраенето на този компонент е 1 час и 30 минути; тук кандидатите трябва да се справят с всички 8 части с общо 56 въпроса; включени са задачи по лексика и граматика, които проверяват знанията на кандидатите чрез поставяне на липсващи думи, формиране на нови думи, перифразиране на изречения; има и задачи за четене с разбиране, които представят въпроси към различни видове текст (откъс от книги, статии от вестници, списания, наръчници и др.); отличното справяне с този компонент е 40% от общия резултат;
  • “Writing” – времето за този модул е 1 час и 30 минути; състои се от 2 части с еднаква тежест при оценяването; целта е да напишете в различни формати текст по зададена тема като кратка история, писмо, рецензия, есе, писмо / имейл, предложение, доклад и изразяване на мнение; определеният обем е 240-280 думи за всеки текст от двете части, а отличното справяне със задачите е 20% от общия резултат;
  • “Listening” – модулът трае 40 минути и е 20% от общия резултат; различни задачи, разделени в 4 части изпитват уменията за слушане и разбиране, като записите са от различни ситуации (лекции, речи, интервюта, монолози или диалози при ежедневна среща на работното място); след слушането на даден запис следва отговор на въпроси към него; от кандидатите се очаква да демонстрират широк спектър от умения за слушане, като разбиране на същността и основната идея на материала, извличане на конкретна информация, дори наблюдение на мнения, нагласи и настроения на говорителите;
  • “Speaking” – тук времетраенето е 15 минути; в 4 части с различни задачи кандидатите трябва да покажат умението си за водене на разговор на английски език; този компонент изпитва способността на всеки кандидат да комуникира ефективно, като сред задачите са разказване за себе си, включване в дискусии, водене на разговор с друг кандидат; от всеки се очаква да демонстрира набор от умения като организация на мисли, водене на преговори, ясно представяне на мнение, поддържане на дискусия с подходящо произношение, интонация и бързина; отличието на този компонент е 20% от общия резултат.

Как се оценяват отговорите от теста C2 Proficiency?

Всички кандидати получават стандартизиран резултат с максимален брой точки 100. Не е необходимо да постигнете максимален резултат за всичките компоненти, за да сте изкарали успешно изпита.

Минималният резултат, който би означавал, че сте преминали е 60 точки, съответства на най-високото езиково ниво С2 Proficiency. Ако имате резултат между 45 и 59 точки, ще вземете “Cambridge English Certificate”, съответстващ на ниво С1.

След януари 2015 г. от Университета в Кеймбридж променят начина, по който ще се отчита резултатът, като представят разработената нова скала “Cambridge English Scale”. С нея всички явили се кандидати ще получават не само обща оценка, а и резултат отделно за всеки един компонент.

Целта е да бъде представена по-подробна информация за нивото на различните езикови умения. Общият брой точки, необходим за крайната оценка ще се формира средно аритметично от точките на всеки компонент.

Резултатите от C2 Proficiency се обявяват в следната скала:

  • от 220 до 230 точки – сертификат CPE с оценка А за знания на ниво C2 Proficiency
  • от 213 до 219 точки – сертификат CPE с оценка В за знания на ниво C2 Proficiency
  • от 200 до 212 точки – сертификат CPE с оценка С за знания на ниво C2 Proficiency
  • от 180 до 199 точки – сертификат за ниво C1

Кога мога да направя теста?

Уговорете се с най-близкия център за тестване . Тестът може да се провежда само два пъти годишно, през юни и декември. Възможно е да се направи тест на компютър или на хартия. 

Колко струва да вземете C2 Proficiency? 

Таксите се определят от тестовите центрове. Очаквайте да платите около 240 евро.

Разгледай и другите ни статии

Call Now Button