Key (KET) for Schools (A2)

A2 Key (KET) за училища, известен също като KET for Schools, е изпит, който демонстрира, че човек е постигнал добра основа и може да използва езика, за да общува в прости ситуации.

Той е насочен към ниво A2 по скалата на CEFR. Кандидатите могат да изберат да вземат A2 Key (KET) за училища като изпит на хартиен носител или електронен вариант.

Изпитът A2 (KET) е насочен към учащите, които искат да:

 • разбират и използват основни фрази и изрази
 • говорят и отговарят на основни въпроси за себе си
 • общуват с англоговорящи, които говорят бавно и ясно
 • пишат кратки и прости текстове

A2 Key (KET) за училища следва точно същия формат и ниво като изпита A2 Key (KET), известен също като Key English Test (KET). Единствената разлика е, че съдържанието и третирането на темите в конкретния тест са специално насочени към интересите и опита на учениците.

Формат и съдържание на изпита

ДОКУМЕНТ 1: ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ

 • Продължителност: 1 час
 • Брой части: 7 части
 • Брой въпроси: общо 32 въпроса
 • Оценки: 50% от общия брой

Част 1 – Четене (6 въпроса – 1 оценка за всеки верен отговор)

Първата част на Документ 1 от изпита съдържа шест кратки имейла, бележки или текстови съобщения и три изречения до всяко едно (A, B, C). Кандидатите трябва да изберат кое изречение отговаря на значението на имейла, известието или текстовото съобщение.

Част 2 – Четене (7 въпроса – 1 оценка за всеки верен отговор)

Втората част на Документ 1 от Key (KET) for Schools има седем въпроса и три кратки текста на една и съща тема. Кандидатите трябва да съпоставят всеки въпрос с един от текстовете.

Част 3 – Четене (5 въпроса – 1 оценка за всеки верен отговор)

Третата част на Документ 1 от Key (KET) for Schools, съдържа по-дълъг текст, например, опростена статия във вестник или списание и пет въпроса с множество избори с три варианта (A, B, C). Кандидатите трябва да изберат верния отговор.

Част 4 – Четене (6 въпроса – 1 оценка за всеки верен отговор)

В четвъртата част има кратък текст с шест номерирани интервала и три думи, предвидени за всяка празнина. Кандидатите трябва да решат коя от трите думи принадлежи към всяко празно място.

Част 5 – Четене (6 въпроса – 1 оценка за всеки верен отговор)

В 5-тата част на Документ 1 от изпита, кандидатите трябва да попълнят шест празни места в текст или текстове, използвайки отделни думи.        

Част 6 – Писане (1 въпрос – налични максимум 15 точки)

Кандидатите трябва да напишат съобщение от 25 или повече думи (напр. бележка или имейл) в отговор на предоставената информация.   

Част 7 – Писане (1 въпрос – налични максимум 15 точки)

В тази част на Документ 1 от Key for Schools, кандидатите трябва да напишат кратка история от 35 или повече думи въз основа на три картини.

ДОКУМЕНТ 2: СЛУШАНЕ

 • Продължителност: 30 минути
 • Брой части: 5 части
 • Брой въпроси: 25 въпроса
 • Оценки: 25% от общия брой

Част 1 (5 въпроса – 1 оценка за всеки верен отговор.)

Първата част има пет кратки записа, всеки с въпрос и три изображения. Кандидатите трябва да слушат текста и избират правилното визуално изображение.

Част 2 (5 въпроса – 1 оценка за всеки верен отговор.)

Кандидатите трябва да слушат по-дълъг текст, да идентифицират конкретна информация и да запишат само ЕДНА дума в празните места (число, дата или час) във формата на бележка.      

Част 3 (5 въпроса – 1 оценка за всеки верен отговор)

Третата част е неформален разговор и пет въпроса с 3 опции. Кандидатите трябва да изслушат разговора и да изберат правилния отговор (A, B или C) за всеки въпрос.   

Част 4 (5 въпроса – 1 оценка за всеки верен отговор)

В четвъртата част има пет кратки монолога или диалози, всеки със сцени, въпрос и три опции. Кандидатите слушат записа и избират варианта, който отговаря най-добре на всеки въпрос.

Част 5 (5 въпроса – 1 оценка за всеки верен отговор)

Петата част е по-дълъг разговор между двама души, които се познават. Кандидатите трябва да съпоставят два списъка с елементи, като идентифицират проста информация в разговора.

ДОКУМЕНТ 3: ГОВОРЕНЕ

 • Продължителност: 8-10 минути за двойка кандидати
 • Формат: 2 изпитващи – 2-3 кандидати
 • Брой части: 2 части
 • Оценки: 25% от общия брой

Част 1

Първата част е разговор с проверяващия. Изпитващият задава някои общи въпроси на всеки кандидат. Децата отговарят на проверяващия, като дават фактическа или лична информация.

Част 2

Във втората част изпитващият дава на кандидатите някои картинни подсказки по тема, напр. „празници“ и кандидатите разговарят помежду си, сравняват, описват и изразяват мнения. 

Точкуване на представянето от изпита

Основните резултати се отчитат по английската скала на Кеймбридж. Кандидатите ще получат отделна оценка за всяко от 4-те умения (четене, писане, слушане и говорене) в своята декларация за резултати, която им дава оценка как са се представили. Освен това ще им бъде дадена оценка и ниво на Общата европейска езикова рамка (CEFR).

За A2 Key, следните резултати ще бъдат използвани за отчитане на резултатите:

Резултат по английската скала на КеймбриджОценкаCEFR ниво
140 -150Клас АB1
133–139Степен БA2
120–132Степен CA2
100–119Ниво A1A1

Резултати между 100 и 119 се отчитат и за B1 Preliminary. Кандидатите няма да получат сертификат, но техният резултат по английската скала на Кеймбридж ще бъде показан в тяхната декларация за резултати. Резултати под 100 не се отчитат, така че кандидатите няма да получат сертификат или оценка за този изпит.

Разгледай и другите ни статии

Източници:

A2 Key for Schools

A2 Key (KET) for Schools

Call Now Button