Flyers (A2)

A2 Flyers, известен също като YLE Flyers, е най-трудният от трите изпита, специално предназначени за ученици на възраст от 7 до 12 години. A2 Flyers показва, че детето може да се справя с ежедневния писмен и говорим английски на основно ниво.

Докато децата се развиват и изкачват пътя си до сертификата Flyers, те достигат ниво, което ще им позволи да вземат тестовете A2 (KET) или B1 Preliminary (PET), които водят до сертификати, международно приети за работа и учебни цели.

Формат и съдържание на изпита

ДОКУМЕНТ 1: Слушане

  • Продължителност: около 25 минути
  • Брой части: 5 части
  • Брой въпроси: общо 25 въпроса

Част 1 (5 въпроса)  

В първата част на Документ 1 от А2 Flyers се изважда голяма картина, която показва хора, които правят различни неща. Из цялата картина има имена. Кандидатите трябва внимателно да слушат разговора между двама души и да начертаят линия от всяко име до правилния човек, на който принадлежи името.

Част 2 (5 въпроса)

Във втората част на първия документ на изпита има кратък разговор между двама души. Детето трябва да попълни изречението с липсващата дума. Кандидатите трябва да изслушат записа и да напишат липсваща дума или число във всяко празно място.

Част 3 (5 въпроса)

В третата част на Документ 1 на A2 Flyers се дават два комплекта снимки. Вляво има снимки на хора и техните имена или други назовани места или обекти. Вдясно има набор от снимки с букви, но без думи. Кандидатите трябва да изслушат разговор между двама души и да съпоставят всяка от снимките вдясно с една от посочените снимки вляво.

Част 4 (5 въпроса)

В четвъртата част на първия документ на изпита има пет кратки разговора. За всеки разговор има въпрос и три снимки. Кандидатите трябва да решат коя снимка показва правилния отговор на въпроса и да поставят отметка в квадратчето под нея.

Част 5 (5 въпроса)

В петата част на Документ 1 на A2 Flyers има голяма картина. Кандидатите трябва внимателно да слушат разговора между двама души и да оцветяват различни предмети на снимката, като използват цвета, който казват в разговора.

ДОКУМЕНТ 2: ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ

  • Продължителност: 40 минути
  • Брой части: 7 части
  • Брой въпроси: общо 44 въпроса

Част 1 (10 въпроса)

Първата част на втория документ на изпита съдържа петнадесет думи и десет дефиниции. Кандидатите трябва да напишат правилната дума до всяко определение.

Част 2 (5 въпроса)

Втората част има кратък разговор между двама души. Всичко, което казва първият говорител, е отпечатано на хартия с въпроси, с празни места за отговорите на втория човек. За всяка празнина кандидатите трябва да изберат правилния отговор от дадения им предварително списък.

Част 3 (6 въпроса)

Третата част съдържа текст с липсващи думи в него. Всяка празнина представлява липсваща дума (съществително, прилагателно или глагол). До текста има поле с думи в него.

Кандидатите трябва да изберат правилната дума от полето за всяко празно място и да я поставят. За последния въпрос децата трябва да изберат най-доброто заглавие на текста, от три възможни варианта, които са им предоставили.

Част 4 (10 въпроса)

Четвъртата част на втория документ на A2 Flyers има текст с някои липсващи думи. До реда, където липсва всяка дума, има избор от три възможни отговора. Кандидатите трябва да решат кой отговор е верен и да препишат думата в празното място.

Част 5 (7 въпроса)

Петата част на втория документ на изпита съдържа история и седем изречения за нея. Всяко изречение има празнина, която кандидатите трябва да попълнят с едно, две, три или четири думи.

Част 6 (5 въпроса)

Шестата част на Документ 2 на A2 изпита е текст от писмо или дневник с пет празни места. Децата трябва да напишат липсващата дума във всяка от петте празнини, без думите да са предварително дадени.

Част 7 (1 част)

Седмата част на Документ 2 на A2 Flyers има три снимки, които разказват история. Кандидатите трябва да пишат тази история, използвайки 20 или повече думи.

ДОКУМЕНТ 3: ГОВОРЕНЕ

  • Продължителност: 7-9 минути
  • Брой части: 4 части

Част 1

Изпитващият поздравява кандидата и пита за неговото име, фамилия и възраст. Изпитващият показва на кандидата две снимки. И двете снимки са подобни, но имат някои разлики.

След това проверяващият прави серия от обяснения относно снимките и кандидатът трябва да отговори, като направи сравнения.

Част 2

Детето и проверяващият имат по две подобни снимки (например снимки на два различни ресторанта). Изпитващият има информация за една снимка, а детето има информация за другата.

Изпитващият първо задава на кандидата въпроси, свързани с информацията, с която кандидатът разполага, напр. „Как се казва любимият ресторант на Робърт?“ и детето отговаря. След това кандидатът задава въпроси на проверяващия, напр. „Какво е името на любимия ресторант на Сара?“, като тук изпитващият отговаря.

част 3

Изпитващият показва четири картинки и казва на кандидата името на историята и описва първата картина, напр. „Тези снимки разказват история. Нарича се „Смелият учител“. След това проверяващият моли кандидата да продължи историята и да опише другите три снимки. 

част 4

Изпитващият задава на кандидата лични въпроси по теми като училище, хобита, рожден ден, семейство или празници например.

Точкуване

В резултатите от изпита A2 Flyers няма оценка. Всички деца получават сертификат, който показва колко добре са се представили във всяка част от теста според броя на щитовете, които са получили, от максимум пет.

Резултатът от един щит означава, че детето може да подобри това умение, докато пет щита означават, че на повечето въпроси от изпита е отговорено правилно. Кандидатите, които получават 4 или 5 щита във всяко умение, са готови да започнат подготовка за следващия изпит по английски в Кеймбридж, A2 Key for Schools.

Задната страна на сертификата показва как резултатите съответстват на CEFR. Следният информационен лист може да се използва като ръководство, за да помогне на учителите и кандидатите да разберат как работи скалата на Cambridge English.

Тази информация се прилага по-добре, когато се използват официални тестове за практика по английски в Кеймбридж.

Разгледай и другите ни статии

Източници:

A2 Flyers

A2 Flyers resources for Candidates

Call Now Button