KET (A2 Key)

KET е първият сертификатен изпит на “University of Cambridge” за деца на възраст между 11 и 15 години. Тестът съответства на ниво А2 от Европейската езикова рамка. 

Той е част от началните стъпки за децата, които желаят да постигнат напредък в езиковото си обучение, покорявайки по-високите нива.

Кандидатите могат да държат изпита на компютърен или хартиен вариант. Актуалните изпитни дати може да видите в официалния сайт на “Cambridge” или да проверите в изпитния център, който сте избрали. 

Освен това, че може да бъде на компютър или хартия обаче, изпитът има и 2 разновидности – КЕТ A2 и т.нар. “KET A2 за училища” (“KET A2 for Schools“).  Вариантът за училищата се появява през последните няколко години, но има същите формат и ниво, както и KET. 

Единствената разлика е, че всички теми са подбрани и разработени така, че изцяло да съответстват на тийнейджърския интерес. А и така изпитът увеличава мотивацията на учениците да изучават английски език.

Получаването на КЕТ (A2) сертификат показва, че учащият може:

 • да разбира и използва основни фрази и изрази на английски език;
 • да разбира предадената информация в кратки писмени текстове;
 • да пише кратки текстове, свързани със семейството му, приятелите му и неговите хобита;
 • да представя себе си и да отговоря на основни въпроси за себе си;
 • да комуникира с англоговорящи на основно ниво.

Изпитният формат на KET (A2)

Той се състои от 3 компонента:

 • Reading and Writing” – този модул е с времетраене 1 час и 10 минути, като се състои от 9 части; в 5 от тях задачите проверяват уменията за четене с разбиране, а останалите 4 части включват задачи за проверка на основни писмени умения; за да бъде успешно преминат този модул, всеки кандидат трябва да разбира прочетената кратка писмена информация от брошури, вестници, списания и знаци, а също да попълва липсващи думи в изречения и да посочва дума според предварително дадена дефиниция; компонентът поставя задачи и за създаване на кратък текст (25 – 35 думи) за съобщение, имейл или пощенска картичка; отличното преминаване на целия компонент е 50% от общия резултат на изпита;
 • “Listening” – модулът трае 30 минути и е 25% от общия резултат; включва различни задачи (около 25 въпроса), разделени в 5 части; целта тук е изпитването на умението за слушане с разбиране; кандидатите трябва да покажат, че разбират информацията, поднесена с достатъчно ясна дикция и бавно темпо, в различни кратки диалози и монолози; след слушането на даден запис следва отговор на въпроси към него, така че лесно да се провери умението за разбиране;
 • “Speaking” – времетраенето за този модул е 8 – 10 минути; в това време децата трябва да покажат, че могат да участват в разговор, като задават и отговарят на кратки въпроси за себе си и ежедневни ситуации; този компонент е 25% от общия резултат.

Начин на оценяване в KET (A2)

Всички кандидати са оценявани чрез стандартизирана скала на точкуване. Максималният брой точки е 100. За да бъде взет успешно изпита, всеки кандидат трябва да изкара минимум 70 точки. 

При получен резултат между 45 и 69 ще бъде даден сертификат за владеене на ниво А1. Естествено, ако знанията надминават това и достигат изискваното ниво A2, отново има ясна степен на оценяване. 

На сертификатът може да е написана една от следните три оценки: “Pass” (“Преминал”), “Pass with Merit” (“Преминал с много добър”) или “Pass with Distinction” (“Преминал с отличие”).

През февруари 2016 г. от Университета в Кеймбридж променят оценяването на крайния резултат, като представят разработената нова и стандартизирана за всички изпити на Кеймбридж скала – “Cambridge English Scale”. 

С нея всички явили се кандидати ще получават не само обща оценка, а и резултат, поотделно за всеки компонент на изпита. Целта е да бъде показана по-подробна информация за представянето на кандидата в отделните части. 

Общият брой точки, необходим за общата оценка от изпита, ще се формира средно аритметично от точките на всеки компонент.

Крайният резултат ще бъде обявяван в следната скала:

 • от 140 до 150 точки – сертификат KET с оценка “Pass with Distinction” (“Преминал с отличие”) и знания на ниво B1
 • от 133 до 139 точки – сертификат KET с оценка “Pass with Merit” (“Преминал с много добър”) и знания на ниво A2
 • от 120 до 132 точки – сертификат KET с оценка “Pass” (“Преминал”) и ниво на знания A2
 • от 100 до 119 точки – за резултатите в този диапазон кандидатът е оценен на ниво А1 и не получава официален сертификат KET

Разгледай и другите ни статии

Call Now Button