“Certificate in Advanced English”- CAE 

“Certificate in Advanced English”, по-известен като CAE, е международно признат сертификатен изпит по английски език на Cambridge University.

Полученият сертификат от изпита се признава от хиляди образователни институции, правителствени организации, работодатели и професионални организации по цял свят. А що се отнася до валидността на сертификата CAE, той важи за цял живот.

Хей ти, разгледа ли новите ни курсове?

Успешното преминаване на изпитния формат CAE (C1 Advanced) показва високо ниво на компетентност по английски език, съответстващо на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка. Ето защо, за да вземе успешно изпита си, всеки кандидат трябва да има достатъчно добри познания по английски език.

Обикновено работодатели или университети биха изискали CAE (C1 Advanced) сертификата, тъй като той тества уменията Ви за използване на езика в реални ситуации от живота, работата и академичната среда и дава доказателства за нивото на знания. Така при кандидатурата Ви, и работодатели, и университетски преподаватели, могат да са сигурни, че езикът няма да е пречка в бъдещото Ви сътрудничество.

Освен това, от 2012 г. всички кандидати, които се явяват за “Certificate in Advanced English”, трябва да имат снимка, направена в деня на изпита. Този регламент се появява като част от поредица мерки, въведени от “Cambridge ESOL” за засилване на сигурността и гаранцията от получения сертификат.

Кандидати могат да се явяват на предварително обявени изпитни дати, в различни официално признати изпитни центрове по света. А самият изпит може да бъде положен в хартиен или компютърен вариант.

За ефективната подготовка и постигането на успешен резултат, има специално разработени учебници и помагала за изпита. Те запознават кандидатите с формата на теста и активно помагат в развиването на необходимите знания и умения за успешното преминаване на различните изпитни компоненти.

Що се отнася до актуалните изпитни дати, то може да ги видите в официалния сайт на “Cambridge” или да ги проверите в изпитния център, който сте избрали.

Какъв е изпитният формат на CAE (C1 Advanced)?

Изпитът включва 5 модула:

 • “Reading” /четене с разбиране/ – времето за този модул е 1 час и 15 минути; кандидатът трябва да може да разбира по-голямата част от непознатите и различни текстове, защото модулът съдържа 4 части с различни видове текстове и въпроси с около 3000 думи, които трябва да се прочетат; задачите са много разнообразни и включват: избор от няколко отговора, попълване на дума в текст, търсене на съвпадение; за да постигнат добър резултат, кандидатите трябва да могат да четат и разбират специфична информация, основната идея в текста, подробностите и структурата.
  Този компонент носи 20% от общия резултат.
 • “Writing” /писане на кратка тема/ – времето за този модул е 1 час и 30 минути; състои се от 2 части с еднаква тежест при оценяването; целта е да напишете в различни формати текст по зададена тема, като кратка история, писмо, рецензия, есе, статия или доклад; определеният обем е 220-260 думи за всеки текст от двете части, а отличното справяне със задачите е 20% от общия резултат;
 • “Use of English” /граматични упражнения/ – времетраенето е 1 час; компонентът се състои от 5 части с общо 50 въпроса; тук кандидатът трябва да покаже своите знания по граматика, лексика, времена и идиоми, като ги прилага правилно в определената ситуация; този компонент има дял 20% от общия резултат;
 • “Listening” /слушане с разбиране/ – времето за този модул е 40 минути; различни задачи в 4 части изпитват уменията за слушане и разбиране на различни материали, сред които интервюта, радиопредавания, презентации, лекции и ежедневни разговори; за да мине успешно този компонент, всеки кандидат трябва да разбере главната идея, мненията и посланията на чутото, след което да отговори на въпросите, свързани с текстовете; компонентът е 20% от общия резултат.
 • “Speaking” /говорене или устна комуникация/ – тук времетраенето е 15 минути; в 4 части с различни задачи, кандидатите трябва да покажат умението си за водене на разговор на английски език; този компонент изпитва способността на всеки кандидат да комуникира ефективно, като сред задачите има включване в дискусии, водене на разговор с друг кандидат; този компонент носи 20% от общия резултат.

Как се оценяват отговорите от теста CAE (C1 Advanced)?

Всички кандидати получават стандартизиран резултат за целия изпит, с максимален брой точки 100. Не е необходимо да постигнете максимален резултат за всичките компоненти, за да сте изкарали успешно изпита C1 advanced.

Минималният резултат, който би означавал, че сте взели успешно изпита е 60 точки и съответства на езиково ниво С1. Максималният е от 80 до 100 точки и се равнява на ниво С2, което означава, че сте показали много добри знания по английски език.

Резултатите от CAE (C1 Advanced) са обявявани в следната скала:

 • от 200 до 210 точки – сертификат CAE с оценка А за знания на ниво C2
 • от 193 до 199 точки – сертификат CAE с оценка В за знания на ниво C1
 • от 180 до 192 точки – сертификат CAE с оценка С за знания на ниво C1
 • от 160 до 179 точки – сертификат за ниво В2

Хей ти, разгледа ли новите ни курсове?

Кога мога да направя теста?

Уговорете се с най-близкия център за тестване. Тестът C1 Advanced може да се провежда през повечето месеци или на хартиен, или на компютърен формат.

Не всички тестови центрове ще администрират и двата вида тестове.

Колко струва приемането на C1 Advanced?

Таксите се определят от тестовите центрове. Очаквайте да платите около 225 евро.

Разгледай и другите ни статии

Call Now Button