FCE (B2 First)

FCE (B2) е най-разпространеният изпит на “University of Cambridge”. Всяка година се явяват около 270 хиляди души от над 120 страни по цял свят, за да докажат езиковите си умения на бъдещите си работодатели или образователни институции. 

Сертификатът FCE (B2) се признава като официален документ от над 10 хиляди международни правителствени, културни, финансови и образователни институции. 

Най-популярен е сред средите на търговците, индустрията, авиокомпаниите и отделни факултети на университети. 

След успешно явяване на изпита, полученият FCE сертификат важи за цял живот, както сертификатите, получени от останалите формати на “Cambridge”.

Хей ти, разгледа ли новите ни курсове?

Нивото на компетентност, което FCE удостоверява, съответства на ниво В2 от Общоевропейската езикова рамка. Ако не сте сигурни кой изпит е подходящ за Вас, можете се подготвите с много примерни тестове по време на периодите за регистрация.

Обикновено FCE сертификатът е много ценен за всеки, който иска да се развива в международния бизнес и в професионални сфери, в които се изискват по-високи езикови умения. 

Освен това, B2 е чудесен начин всеки кандидат да удостовери знанията си и да продължи към явяването на изпитите за най-високите нива на владеене на английски език – CAE (“Certificate in Advanced English”) и CPE (“Certificate of Proficiency in English”).

FCE (B2) може да бъде положен в хартиен или компютърен вариант. Освен това, има и 2 разновидности – “Complete First” и “Complete First for Schools”. 

И двата варианта обаче покриват ниво B2 и са в един и същ формат. Разликата е, че “Complete First for Schools” е формат, изцяло съобразен с лексиката и темите, вълнуващи тийнейджърите.

B2 е подходящ за:

 • Учащи, които могат да общуват в ежедневни разговори във сферата като учене и бизнес например.
 • Кандидати, които искат да обогатят своя речник.
 • Да можете да учите или да работите в англоговоряща среда.
 • Туристите в чужбина.
 • B2 First е полезна подготовка за всеки, който желае да вземе C1 Advanced и C2 Proficiency на по-късен етап.
 • Важно е за всеки, който иска да работи или да учи в чужбина.

Какъв е изпитният формат на FCE (B2)?

Той се състои от следните 5 компонента, изпитващи различни знания и умения:

 • “Reading” /четене с разбиране/ – състои се от 3 части с различни типове задачи и е с времетраене 1 час; от кандидатите се очаква да покажат умението си да разбират съвременни текстове, различни по вид, сред които статии, доклади, коментари и други; задачите са разнообразни и включват: избор от няколко отговора, попълване на дума в текст, търсене на съвпадение; този компонент носи 20% от общия резултат на изпита;
 • “Writing” /писане/ – времето за този модул е 1 час и 20 минути; състои се от 2 части с еднаква тежест при оценяването; първата е по зададена конкретна тема във формата на писмо или e-mail, а втората по избор между 5 задачи под формата на есе, ревю на филм или книга, доклад и статия; дължината на всяка задача трябва да е между 120 и 150 думи, а отличното справяне с целия компонент носи 20% към общата оценка;
 • “Use of English” /граматични упражнения/ – времетраенето е 45 минути; състои се от 4 части, включващи различни граматични и лексикални упражнения; за успешното им преминаване са необходими добри познания на идиомите, трансформациите и фразеологичните глаголи в английския език; този компонент носи 20% от общия резултат.
 • “Listening” /слушане с разбиране/ – времето за този модул е 40 минути; в тази част на изпита се тестват уменията на кандидата да разбира езика при различни ситуации и форми на автентична английска реч от различни области; за да мине успешно модула, всеки кандидат, слушайки, трябва да разбере главната идея, мнения и специфични послания, след което да отговори на свързаните въпроси в 4-те части “Listening”; отличното представяне на този компонент е 20% от общия резултат.
 • “Speaking” /устна комуникация/ – времето за този модул е 14 минути; тук в 4 части с различни задачи се тества способността на кандидата да отговаря на въпроси и да задава такива на ежедневни теми; успешното вземане на този модул зависи от уменията на кандидата да участва свободно в дискусии между него и изпитващите, или някой от другите кандидати; заеманият дял на този компонент е 20% от общия резултат.

Как се оценяват отговорите от теста FCE (B2)?

Всички кандидати получават стандартизиран резултат за целия изпит с максимален брой точки 100. Не е необходимо да постигнете максимален резултат за всичките компоненти, за да се счита, че сте го изкарали. 

Скалата за оценяване на FCE е много точна. Минималният резултат, който би означавал, че сте го взели успешно е 60 точки, съответства на езиково ниво В2. 

Ако имате резултат между 45 и 59 точки, ще вземете “Cambridge English Certificate”, съответстващ на ниво В1, но ако сте се представили перфектно и сте получили между 80 и 100 точки, ще получите сертификат, оценяващ вашите много добри езикови умения на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка.

За промените в изпита от януари 2015 г.

Какво е променено в ревизирания формат?

 • Две от частите на изпита са обединени и така, вместо с 5 компонента, изпитът става с 4 – “Reading and Use of English”, “Writing”, “Listening”, “Speaking”;
 • След сливането, времето за целия изпит намалява с 30 минути (от 4 часа става 3 часа и 30 минути);
 • Компонентите “Writing”, “Listening” и “Speaking” остават със същото времетраене и със същия брой части като в предишния формат;
 • Новият компонент, “Reading and Use of English”, който обединява 2 части от предишния формат, е с времетраене 1 час и 15 минути; освен това, дава 40% от общия резултат на кандидата; в този компонент кандидатите трябва да се справят с 52 въпроса; включени са задачи по лексика и граматика и задачи за четене с разбиране, които представят различни видове текст (художествени текстове, статии от вестници или списания и др.);
 • Правят се промени и в компонент “Writing”:
  • за първата част вече се изисква писане на есе, а не имейл или писмо, както беше в по-стария формат;
  • избирателната втора част на “Writing” вече се състои от 3, а не от 5 изборни типа, както е в стария формат; така избора на кандидатите е между писане на статия, доклад и имейл или писмо;
  • броят на думите за написаните текстове в двете части на “Writing” се увеличава на “140 – 190 (в предишния формат е между 120 и 150 думи);

Какви са промените в оценяването на B2?

В ревизирания вариант на изпита след 2015 г., от Университета в Кеймбридж променят и начина, по който ще се отчита резултатът, като представят разработената нова скала “Cambridge English Scale”. 

С нея всички явили се кандидати, ще получават не само обща оценка, а и резултат поотделно за всеки компонент на изпита. Целта е да бъде представена по-подробна информация за представянето на кандидата. 

Общият брой точки, необходим за общата оценка, ще се формира средно аритметично от точките на всеки компонент.

Резултатите от FCE (B2) ще бъдат обявявани в следната скала:

 • от 180 до 190 точки – сертификат FCE с оценка А за знания на ниво C1
 • от 173 до 179 точки – сертификат FCE с оценка В за знания на ниво B2
 • от 160 до 172 точки – сертификат FCE с оценка С за знания на ниво B2
 • от 140 до 159 точки – сертификат за ниво В1

Хей ти, разгледа ли новите ни курсове?

Разгледай и другите ни статии

Източници

Cambridge B2 First (FCE)

FCE Level: What Are The Different Sections And Score Ranges?

Cambridge B2 First Certificate (FCE)

Call Now Button